PFHBiPM
Aktualności

Buhaje w programie oceny i selekcji buhajów polskich spółek unasieniania

Marek Solarek | | Doradztwo hodowlane

Hodowla to przedsięwzięcie wymagające czasu i systematycznej pracy. To inwestycja w geny, która się kumuluje, dlatego świadomy hodowca powinien mieć możliwość dokonania przemyślanego wyboru nasienia buhajów na ojców swojego stada. Takie zadanie mają właśnie krajowe listy buhajów.  

Krajowe listy rankingowe buhajów publikowane na stronie PFHBiPM szeregują buhaje we­dług uzyskanej wartości ho­dowlanej. Buhaje rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej wg indeksu PF (Produkcja i Funkcjonalność), rasy simentalskiej wg indeksu PFSM (Produkcja i Funkcjonalność Simentali), a buhaje rasy polskiej czerwonej wg Indeksu Produkcyjnego. Rankingi te są swoistym sprawdzianem jakości prowa­dzonego przez firmę insemi­nacyjną programu oceny i se­lekcji. Jest to zarazem najbardziej obiektywne źródło, gdzie można dokonać porównania wartości hodowlanych wszystkich buhajów, których właścicielami są polskie spółki unasieniania, oraz których nasienie jest oferowane do sprzedaży.

Ponieważ listy rankingowe publikowane są trzy razy w roku, zachęcam do stałego śledzenia zmian.

Wyniki szacowania wartości hodowlanej buhajów w sezonie 2019.2 dostępne są w zakładce „Hodowla”/„Listy buhajów”, adresy do kontaktu z doradcą ds. hodowli w zakładce „Hodowla”/„Kontakt”.

Zapraszam do współpracy z naszymi doradcami ds. hodowli.