Doradztwo żywieniowe
Raport żywienie

Raport „Ocena żywienia krów na podstawie wydajności i składu mleka” jest raportem niezbędnym do prowadzenia kontroli żywienia stada i monitorowania powszechnie występujących chorób metabolicznych. W raporcie znajdują się informacje pozwalające na:

  1. szczegółową analizę występowania subklinicznej ketozy w stadzie,
  2. ocenę żywienia w oparciu o stosunek tłuszczu do białka,
  3. ocenę krzywych laktacji,
  4. ocenę żywienia zwierząt w podziale na grupy laktacyjne,
  5. ocenę organizacji i zarządzania stadem.

Wyniki prezentowane są w perspektywie całorocznej.