Doradztwo żywieniowe
System doradztwa

Wykonanie naszych usług oferujemy w dwóch systemach:

DLA KOGO?

Dedykowane dla hodowców, którzy oczekują stałej współpracy i chcą mieć cały czas opiekę i kontrolę nad swoimi wynikami, często polecane również dla większych gospodarstw

ZALETY:
 1. bezpłatne korekty dawek pokarmowych,
 2. comiesięczna kontrola wyników żywieniowych,
 3. stały kontakt doradcy żywieniowego z hodowcą,
 4. możliwość wglądu i analizy wyników RW bezpośrednio po próbie, a przez to:
  • szybsze wykrywanie potencjalnych problemów z żywieniem i zdrowotnością stada,
  • możliwość natychmiastowej reakcji dla krów szczególnie zagrożonych np. ketozą,
  • możliwość natychmiastowej korekty dawki lub ułożenie nowej po uprzedniej konsultacji z hodowcą,
  • bieżąca weryfikacja zmian w żywieniu i organizacji hodowli,
  • szerszy i dokładniejszy obraz gospodarstwa a przez to bardziej precyzyjne zalecenia doradcy żywieniowego,
 5. całoroczny przegląd dobrostanu gospodarstwa,
 6. 2 analizy pasz (kiszonka z kukurydzy + kiszonka z trawy/ lucerny lub kiszonka z roślin motylkowych z trawami) w cenie usługi,
 7. czas trwania umowy – 12 mies. z automatycznym przedłużeniem na kolejny okres 12 mies., bez potrzeby podpisywania kolejnych dokumentów.
DLA KOGO?

Dedykowane dla hodowców, którzy oczekują szybkiej, doraźnej pomocy w rozwiązaniu problemów żywieniowych.

ZALETY:
 1. jednorazowe rozwiązanie konkretnego problemu w stadzie wskazanego przez hodowcę, 
 2. doraźne i kompleksowe ułożenie dawki pod aktualnie stosowane pasze w gospodarstwie, 
 3. możliwość powtórnej wizyty bez konieczności podpisywania umowy na rok, 
 4. nielimitowana ilość wizyt doradcy w ciągu roku.