Doradztwo żywieniowe
Wizyta w gospodarstwie

Czynności związane z prowadzeniem usług doradczych w zakresie żywienia bydła mlecznego wymagają indywidualnego podejścia do każdego stada.

Podczas pierwszej wizyty w gospodarstwie doradca żywieniowy określa profil gospodarstwa poprzez zapoznaje się z jego specyfiką, a w szczególności z bazą paszową i stosowanym sposobem żywienia. Doradca przeprowadza wywiad z hodowcą, w trakcie którego omawiane są problemy występujące w stadzie. W następnej kolejności, wspólnie z hodowcą, określone zostają cele do zrealizowania (np. wzrost wydajności, poprawa wskaźników rozrodu, redukcja kosztów jednostkowych).

Aby ułatwić hodowcy zarządzanie stadem doradca dokonuje analizy raportów wynikowych, a przy układania dawki pokarmowej korzysta z wyników analizy pasz. Podczas wizyty wyliczane są również indywidualne koszty ponoszone na produkcję pasz.

Im dokładniej opisane gospodarstwo tym efektywniejsze będzie doradztwo.