Doradztwo ogólne
Pakiety doradcze
W ramach odpłatności za ocenę oferujemy wsparcie i wiedzę doradców zootechnicznych w formie 2 pakietów doradczych

„Poznajmy się” – dla hodowców, którzy niedawno zdecydowali się na korzystanie z oceny wartości użytkowej

Program ten w zależności od potrzeb może być realizowany wieloetapowo:

ETAP I

 • bezpłatny pierwszy próbny dój po podpisaniu umowy;
 • podstawowe wyniki z oceny– w zakresie wydajności mlecznej i parametrów mleka zwierząt utrzymywanych w stadzie.

ETAP II

 • wsparcie doradcy zootechnicznego w zrozumieniu, interpretacji i wykorzystaniu danych z oceny;
 • sprofilowanie gospodarstwa, organizację jego zasobów oraz ustalanie priorytetów działań i zadań do realizacji celów krótko i długoterminowych;
 • ocena warunków hodowli, dobrostanu i zdrowotności zwierząt;
 • udzielenie wsparcia w zakresie rozrodu bydła i analizy behawioralnej zwierząt;

ETAP III

 • Możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty doradcy zootechnicznego –  w zakresie oceny żywienia – z wykorzystaniem danych z programu COLUMB, zebranych z ok. 3–4 dojów próbnych 

„Znamy się” – dla hodowców, którzy chcą efektywniej korzystać z informacji otrzymywanych w ramach oceny

W jego ramach nacisk kładziony jest na takie zagadnienia jak:

 • audyt stanu zastanego/istniejącego w gospodarstwie (infrastruktura, stado);
 • analiza potrzeb gospodarstwa, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych;
 • rekomendacja konkretnych działań i narzędzi naprawczych lub tylko wspomagających zarządzanie hodowlą;
 • monitoring warunków hodowli bydła, dobrostanu i zdrowotności zwierząt;
 • profilaktyka mastitis – audyt dojarni i higieny doju;
 • podstawy żywienia bydła i wykorzystanie programu COLUMB do analizy jego kosztów;
 • wykorzystanie „sygnałów krów” w pracy ze zwierzętami;
 • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności hodowców, w tym nauka czytania raportów wynikowych PFHBiPM.

Czy wiesz, że...

Krowy nieustannie przekazują sygnały na temat swojego zdrowia, dobrostanu, odżywiania i produkcji mleka. Wiedza jak wychwytywać i interpretować indywidualne lub grupowe zachowania zwierząt oraz jak z nich korzystać w prowadzeniu stada to tzw. „sygnały krów”.


PFHBiPM to profesjonalne doradztwo z zakresu hodowli, żywienia, optymalizacji utrzymania i dobrostanu zwierząt. Dzielimy się wiedzą praktyczną, dostarczmy cenne wskazówki jak poprawnie odczytywać sygnały wysyłane przez krowy.