PFHBiPM
Aktualności

Znamy wyniki oceny z sezonu dodatkowego

Katarzyna Rzewuska | | CGen

Znamy już wyniki oceny wartości hodowlanej z sezonu dodatkowego. Wszyscy hodowcy, którzy zgenotypowali swoje sztuki w Laboratorium Genetyki Bydła mogą sprawdzić zarówno wartości indeksu PF jak i Indeksu Ekonomicznego w podsumowaniu genotypowania. Tych, którzy nie mają jeszcze aktywnego konta umożliwiającego dostęp do tego narzędzia zachęcamy do kontaktowania się z doradcami hodowlanymi.

Sezon dodatkowy zapewnia szybszy dostęp do informacji o potencjale genetycznym jałówek umożliwiając podejmowanie decyzji selekcyjnych na bieżąco. Pozwala to na lepsze planowanie działań, zwiększając efektywność zarządzania stadem.

Jeżeli jesteś zainteresowany skuteczniejszym podejmowaniem decyzji w oparciu o aktualne informacje, genotypuj jałówki ze swojego stada i korzystaj ze wsparcia oferowanego przez PFHBiPM. Zapewnij sobie szybki dostęp do wyników oceny w wygodnej formie korzystając z narzędzi zamieszczanych na stronie cgen.pl/indeksy

Pamiętajmy, że dostęp do informacji stanowi podstawę zyskownej produkcji mleka.