PFHBiPM
Aktualności

Coraz więcej hodowców chce poznać geny swoich samic

Małgorzata Grabowska | | Laboratorium Genetyki Bydła

O tym jakie korzyści daje genotypowanie młodych samic pisaliśmy już wielokrotnie. Dlatego cieszy nas, że coraz więcej hodowców w Polsce osobiście dostrzega zalety tej nowoczesnej metody i wykorzystuje ją w pracy hodowlanej w swoim stadzie. W 2020 roku w Laboratorium Genetyki Bydła w Parzniewie, na potrzeby szacowania wartości hodowlanej zgenotypowano rekordową liczbę samic pochodzących z polskich stad hodowlanych – 5731.

Mając informacje o genomowych wartościach hodowlanych młodych zwierząt można przede wszystkim dużo wcześniej podjąć decyzje selekcyjne, co pozwala pozostawić do hodowli tylko najlepsze genetycznie samice i ograniczyć koszty odchowu jałówek. 

Obecnie genomowa wartość hodowlana szacowana jest sześć razy w roku. Poniżej prezentujemy terminarz na 2021 rok – daty dostarczenia próbek do naszego laboratorium oraz udostępniania wyników. W zakładce Laboratoria / Laboratorium genetyki bydła / Wyniki oceny genomowej znajdują się także informacje gdzie udostępniane są wyniki genomowej wartości hodowlanej.

 

Sezon

Data dostarczenia materiału do laboratorium

Data udostępnienia wyników

1. dodatkowy28 grudnia, poniedziałek3 lutego 2021, środa
1. oficjalny5 marca, piątek7 kwietnia 2021, środa
2. dodatkowy7 maja, piątek9 czerwca 2021, środa
2. oficjalny9 lipca, piątek11 sierpnia 2021, środa
3. dodatkowy10 września, piątek13 października 2021, środa
3. oficjalny2 listopada, wtorek8 grudnia 2021, środa

 

Przypominamy także o wciąż trwającej promocji!

Zarówno Hodowcy mający możliwość genotypowania dużych ilości samic oraz Ci, którzy poddają badaniu wszystkie jałówki w swoim stadzie, mogą skorzystać z promocyjnej ceny na tę usługę, obejmującą genotypowanie samic wraz z oszacowaniem wartości hodowlanej (samice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej), kontrolę pochodzenia, a także analizę cech genetycznych.

Rabat w wysokości 10,00 PLN netto/osobnika uzyska hodowca, który spełni przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. w jednym sezonie oceny zleci wykonanie oszacowania wartości hodowlanej dla co najmniej 30 sztuk
    lub
  2. w roku poprzednim zlecił wykonanie badań dla co najmniej 80% jałówek możliwych do zgenotypowania w swoim gospodarstwie.

W takim przypadku koszt genotypowania i oszacowania genomowej oceny wartości hodowlanej to tylko 128 zł netto/osobnika.

Hodowco, jeśli potrzebujesz zgenotypować jałówki w swoim stadzie, skontaktuj się z naszym Doradcą Hodowlanym (Laboratoria / Laboratorium genetyki bydła / kontakt), a on pomoże Ci w wyborze sztuk do badania oraz pobierze materiał genetyczny.