PFHBiPM
Aktualności

Bydło rasy montbeliarde (MO) – trochę informacji

Mateusz Zbiciak | | Doradztwo hodowlane

Bydło rasy montbeliarde pochodzi z górzystej krainy o nazwie Jura z pogranicza Szwajcarii i Francji, między Alpami a pasmem górskim o tej samej nazwie Jura. Panują tam dość surowe warunki klimatyczno-glebowe, dlatego teren ten wykorzystywano głównie do hodowli bydła. Powstanie rasy montbeliarde datuje się na XVIII w. podczas migracji ludności szwajcarskiej do Francji. Przybyłe z osadnikami szwajcarskie bydło czerwono-białe, kojarzone było z miejscowymi rasami femiline i taurache i przekształciło się w obecnie nam znane bydło montbeliarde. Rasę jako nową uznano oficjalnie w 1872 roku.

Rasa montbeliarde jest bydłem o kombinowanym, mięsno-mlecznym typie użytkowym. Jest bydłem rosłym, dobrze umięśnionym, zachowującym jednak charakter mleczny. Rasa ta zdobywa coraz większą popularność wśród polskich hodowców.

W roku 2019 poddano ocenie wartości użytkowej bydła ponad 3,5 tys. sztuk zwierząt tej rasy o średniej wydajności mlecznej 8101 kg mleka, składzie mleka: 328 kg i 4,05% tłuszczu oraz 287 kg i 3,54% białka. Mleko krów rasy montbeliarde posiada wysoką wartość serowarską, ponieważ duża część populacji posiada gen kappa kazeiny BB i AB. Cechę tę najefektywniej doskonali się poprzez genotypowanie zwierząt i selekcję. Wykwintne francuskie sery produkowane są z mleka krów tej rasy.

Zwierzęta te charakteryzują się:

  • większą odpornością na niekorzystne warunki środowiskowe,
  • lepszym wykorzystaniem słabszych pasz,
  • wysoką zdrowotnością wymienia,
  • długowiecznością.

W Polsce jest 961 stad pod oceną wartości użytkowej w tej rasie. Najwięcej znajduje się w województwie wielkopolskim (288), mazowieckim (185) i podlaskim (138).

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka prowadzi program hodowlany dla rasy montbeliarde. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej www.pfhb.pl w zakładce „Hodowla”.

Na załączonych zdjęciach można zobaczyć wzorzec rasy.