PFHBiPM
Rynek mleka

Informacje o rynku mleka i sektorze rolnym

Wzrost na GDT

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Od wielu notowań na platformie GDT utrzymywał się trend spadkowy, który delikatnie wyhamował podczas ostatniej aukcji. Druga aukcja w kwietniu 2023…

Czytaj więcej

Rynek mleka - marzec 2023

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym raportem rynku mleka.

Czytaj więcej

Trwa nabór wniosków na ekoschematy

Dorota Grabarczyk | | Informacje

Od 15 marca 2023 r. można składać wnioski o przyznanie płatności m.in. w ramach ekoschematów powierzchniowych. Jest to pierwszy nabór w ramach Planu…

Czytaj więcej

Kolejny spadek na GDT

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Od połowy lutego bieżącego roku na platformie GDT utrzymuje się trend spadkowy. Występują momenty odbicia się indeksu cen, jednak są one sporadyczne.…

Czytaj więcej

Indeks cen produktów mlecznych FAO

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa od lipca 2022 r. notowana jest spadkowa tendencja wartości indeksu cen…

Czytaj więcej

Biogazownie rolnicze w Polsce

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że na dzień 14 marca 2023 r. do rejestru wytwórców biogazu rolniczego było wpisanych 146…

Czytaj więcej

Kolejny spadek na GDT

Dorota Grabaczyk | | Rynek mleka

Od wielu notowań na platformie GDT utrzymywał się trend spadkowy, który utrzymuje się również w roku bieżącym. Piąta aukcja w roku bieżącym zakończyła…

Czytaj więcej

Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony do 15 marca

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się…

Czytaj więcej

Wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Od 3 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie na „Inwestycje chroniące wody przed…

Czytaj więcej

Europejski rynek mleka

| Informacje

W dniu 19 stycznia Komisja Europejska dyskutowała na temat europejskiego rynku mleka. Najważniejsze informacje:

  • Wysokie ceny płacone producentom…
Czytaj więcej