PFHBiPM
Aktualności

Indeks cen produktów mlecznych FAO

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa od lipca 2022 r. notowana jest spadkowa tendencja wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO. W styczniu 2023 r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 136,2 pkt, o 2% wyższym niż w grudniu 2022 r., ale o 3,6% wyższym niż przed rokiem.

W styczniu 2023 r. obniżeniu uległy notowania masła i mleka w proszku, głównie w wyniku ograniczonego globalnego popytu importowego na te produkty, a także na skutek zwiększonych dostaw masła z Oceanii oraz pełnego mleka w proszku z Nowej Zelandii.

Z kolei notowania cen sera nieznacznie wzrosły, co było spowodowane ożywieniem w usługach gastronomicznych i sprzedaży detalicznej w Europie Zachodniej po nowym roku.