Ocena mleczna
Metody oceny

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka prowadzi ocenę wartości użytkowej bydła ras mlecznych i mięsno-mlecznych przy użyciu Metody A. Polega ona na tym, że wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem próbnego doju, identyfikacją zwierząt i prowadzeniem dokumentacji hodowlanej wykonuje lub nadzoruje upoważniony przedstawiciel organizacji prowadzącej ocenę, w naszym przypadku Federacji.

W ramach metody A oferujemy kilka jej wariantów różniących się częstotliwością (4, 6 i 8 tygodni) i sposobem wykonania próbnego doju.

O wyborze rodzaju metody oceny decyduje hodowca

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem >>

Metody oceny

 • dla wszystkich typów obór i systemów doju, z wyłączeniem doju na robotach,
 • minimum 11 próbnych dojów w ciągu roku,
 • 4 tygodnie odstępu pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami,
 • ustalenie ilości udojonego mleka na wszystkich dojach w ciągu doby,
 • pobranie zbiorczej próby mleka do analizy na wszystkich dojach w ciągu doby,
 • wyliczenie dobowej wydajności mleka i jego składników na podstawie pomiarów i łącznej próby z wszystkich dojów przeprowadzonych w okresie 24 godzin,
 • dla wszystkich typów obór i systemów doju, z wyłączeniem doju na robotach,
 • minimum 8 próbnych dojów w ciągu roku,
 • 6 tygodni odstępu pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami,
 • ustalenie ilości udojonego mleka na wszystkich dojach w ciągu doby,
 • pobranie zbiorczej próby mleka do analizy na wszystkich dojach w ciągu doby,
 • wyliczenie dobowej wydajności mleka i jego składników na podstawie pomiarów i łącznej próby z wszystkich dojów przeprowadzonych w okresie 24 godzin,
 • dla wszystkich typów obór i systemów doju, z wyłączeniem doju na robotach,
 • minimum 6 próbnych dojów w ciągu roku,
 • 8 tygodni odstępu pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami,
 • ustalenie ilości udojonego mleka na wszystkich dojach w ciągu doby,
 • pobranie zbiorczej próby mleka do analizy na wszystkich dojach w ciągu doby,
 • wyliczenie dobowej wydajności mleka i jego składników na podstawie pomiarów i łącznej próby z wszystkich dojów przeprowadzonych w okresie 24 godzin,
 • wyłącznie dla obór z dojem dwukrotnym,
 • minimum 11 próbnych dojów w ciągu roku,
 • 4 tygodnie odstępu pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami,
 • ustalenie ilości udojonego mleka na jednym doju w ciągu doby, naprzemiennie: rano w jednym miesiącu, wieczorem w kolejnym, itd.,
 • pobranie próby mleka do analizy na jednym doju w ciągu doby naprzemiennie: rano w jednym miesiącu, wieczorem w kolejnym, itd., 
 • wyliczenie dobowej wydajności mleka i jego składników na podstawie pomiarów oraz próby mleka, pobranej przez zootechnika oceny, dla każdej krowy z jednego doju w dobie (naprzemiennie rannego lub wieczornego),
 • wyłącznie dla obór z dojem dwukrotnym,
 • minimum 8 próbnych dojów w ciągu roku,
 • 6 tygodni odstępu pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami,
 • ustalenie ilości udojonego mleka na jednym doju w ciągu doby naprzemiennie: rano w jednym miesiącu, wieczorem w kolejnym, itd.,
 • pobranie próby mleka do analizy na jednym doju w ciągu doby naprzemiennie: rano w jednym miesiącu, wieczorem w kolejnym, itd., 
 • wyliczenie dobowej wydajności mleka i jego składników na podstawie pomiarów oraz próby mleka, pobranej przez zootechnika oceny, dla każdej krowy z jednego doju w dobie (naprzemiennie rannego lub wieczornego),
 • wyłącznie dla robotów udojowych
 • minimum 11 próbnych dojów w ciągu roku,
 • 4 tygodnie odstępu pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami,
 • wyliczenie dobowej wydajności mleka i jego składników na podstawie danych z systemu komputerowego robota oraz próby mleka pobranej automatycznie dla każdej krowy z jednego doju w dobie,
 • wyłącznie dla robotów udojowych
 • minimum 8 próbnych dojów w ciągu roku,
 • 6 tygodni odstępu pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami,
 • wyliczenie dobowej wydajności mleka i jego składników na podstawie danych z systemu komputerowego robota oraz próby mleka pobranej automatycznie dla każdej krowy z jednego doju w dobie,
 • wyłącznie dla robotów udojowych
 • minimum 6 próbnych dojów w ciągu roku,
 • 8 tygodni odstępu pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami,
 • wyliczenie dobowej wydajności mleka i jego składników na podstawie danych z systemu komputerowego robota oraz próby mleka pobranej automatycznie dla każdej krowy z jednego doju w dobie,
 • wyłącznie dla stad wyposażonych w skomputeryzowane hale udojowe ze skalibrowanymi miernikami mleka,
 • częstotliwość doju – do 3 x na dobę,
 • minimum 11 próbnych dojów w ciągu roku,
 • 4 tygodnie odstępu pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami,
 • wyliczenie dobowej wydajności mleka i jego składników na podstawie danych z systemu komputerowego hali oraz próby mleka, pobranej przez zootechnika oceny, dla każdej krowy z jednego doju w dobie (naprzemiennie rannego lub wieczornego),
 • wyłącznie dla stad wyposażonych w skomputeryzowane hale udojowe ze skalibrowanymi miernikami mleka,
 • częstotliwość doju – do 3 x na dobę,
 • minimum 8 próbnych dojów w ciągu roku,
 • 6 tygodni odstępu pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami,
 • wyliczenie dobowej wydajności mleka i jego składników na podstawie danych z systemu komputerowego hali oraz próby mleka, pobranej przez zootechnika oceny, dla każdej krowy z jednego doju w dobie (naprzemiennie rannego lub wieczornego),
 • wyłącznie dla stad wyposażonych w skomputeryzowane hale udojowe ze skalibrowanymi miernikami mleka,
 • częstotliwość doju – do 3 x na dobę,
 • minimum 6 próbnych dojów w ciągu roku,
 • 8 tygodni odstępu pomiędzy kolejnymi próbnymi dojami,
 • wyliczenie dobowej wydajności mleka i jego składników na podstawie danych z systemu komputerowego hali oraz próby mleka, pobranej przez zootechnika oceny, dla każdej krowy z jednego doju w dobie (naprzemiennie rannego lub wieczornego),