Ocena mleczna
Pogłowie krów ocenianych

Ogółem liczba krów ocenianych (stan na 31 grudnia 2021):
793 535,7 krów
18 559 obór

Liczba stad: 232

Liczba krów: 12 962

Liczba stad: 913

Liczba krów: 34 357,5

Liczba stad: 1367

Liczba krów: 62 468,1

Liczba stad: 3471

Liczba krów: 149 301,8

Liczba stad: 65

Liczba krów: 7218,9

Liczba stad: 3248

Liczba krów: 162 740,4

Liczba stad: 1475

Liczba krów: 61 783,4

Liczba stad: 3664

Liczba krów: 145 513,8

Liczba stad: 869

Liczba krów: 31 420,2

Liczba stad 173

Liczba krów: 15 188,4

Liczba stad: 233

Liczba krów: 6773,6

Liczba stad: 1319

Liczba krów: 45 233,4

Liczba stad: 268

Liczba krów: 22 147,1

Liczba stad: 322

Liczba krów: 18 405,5

Liczba stad: 648

Liczba krów: 11 836,0

Liczba stad: 318

Liczba krów: 7189,7