Ocena mleczna
Pogłowie krów ocenianych

Ogółem liczba krów ocenianych (stan na 31 grudnia 2019):
820 653 krów
20 644 obór

Liczba stad: 232

Liczba krów: 12 962

Liczba stad: 947

Liczba krów: 34 382

Liczba stad: 1515

Liczba krów: 67 949

Liczba stad: 4011

Liczba krów: 164 056

Liczba stad: 75

Liczba krów: 6448

Liczba stad: 3420

Liczba krów: 157 682

Liczba stad: 1596

Liczba krów: 63 759

Liczba stad: 4046

Liczba krów: 149 334

Liczba stad: 991

Liczba krów: 33 665

Liczba stad 193

Liczba krów: 16 652

Liczba stad: 251

Liczba krów: 6667

Liczba stad: 1446

Liczba krów: 47 109

Liczba stad: 281

Liczba krów: 22 303

Liczba stad: 317

Liczba krów: 17 701

Liczba stad: 702

Liczba krów: 12 617

Liczba stad: 327

Liczba krów: 7368