PFHBiPM
Aktualności

Zboża zebrane, czas na kukurydzę

| Ocena wartości użytkowej

Kiszonka z kukurydzy od lat wiedzie prym jako pasza objętościowa w żywieniu krów. Im lepsza jakość  paszy tym większa ilość produkowanego mleka, a tym samym rośnie zysk ekonomiczny gospodarstwa.

Sam zbiór i kiszenie kukurydzy to proces kilkudniowy, ale konsekwencje dla zdrowia i kondycji krów oraz produkcję mleka trwają cały rok. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wyznaczenie właściwego terminu zbioru roślin. Kluczowym kryterium decydującym o optymalnej dacie zbioru kukurydzy  jest sucha masa. Należy pamiętać, że:

 • najwyższa  wartość pokarmowa kiszonki z kukurydzy powstaje z roślin o suchej masie 32–35%.
 • zbyt wczesny zbiór i sucha masa poniżej 28% to: wilgotny materiał, dominacja kwasu octowego, mała ilość skrobi w ziarniaku – kiszonka o niskiej wartości odżywczej jest niechętnie pobierana przez zwierzęta!
 • za późny zbiór skutkuje zbyt suchym materiałem do produkcji kiszonki, skrobia w ziarniakach charakteryzuje się niską przyswajalnością, a wysoki poziom włókna surowego (frakcja NDF) obniżą strawność paszy.

Aby pomóc Hodowcom, po raz trzeci organizujemy serię spotkań w całej Polsce, podczas których będzie możliwość:

 • bezpłatnego zbadania zawartości suchej masy swojej kukurydzy oraz określenia optymalnego terminu zbioru.
 • skorzystania z doradztwa w zakresie somatyki oraz dobrostanu zwierząt
 • konsultacji raportów wynikowych

W wybranych lokalizacjach, dodatkowo będzie możliwość:

 • wysłuchania prelekcji na temat  „Kiszonka z kukurydzy – czynniki decydujące o wartości pokarmowej i opłacalności produkcji mleka”, podczas której poruszone zostaną  m.in. zagadnienia dotyczące odmian kukurydzy czy technologii zbioru (niezależnie od miejsca, wykład zawsze rozpoczyna się  o godz. 10:00)
 • udziału w polowym warsztacie z rozpoznawania fazy dojrzałości kukurydzy i obliczania terminu zbioru na podstawie wyglądu ziarniaka. Warsztaty organizowane będą w pobliżu  miejsca składowania kiszonki, gdzie w sposób praktyczny zostaną przedstawione złote zasady zakiszania.

Uwaga! Zakres merytoryczny spotkań może różnić się pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą spotkań:  pfhb.pl/akcja-kukurydza

Jak przygotować rośliny do badania?

W trakcie spotkań w ramach Akcji QQ, każdy Hodowca który przywiezie ze sobą rośliny kukurydzy będzie miał możliwość bezpłatnego zbadania suchej masy rośliny, na podstawie której określony zostanie optymalny termin zbioru.

Kryteria przygotowania roślin do badania:
 • wybierz rośliny z plonu głównego z różnych części pola (rosnące min. 5 metrów od brzegu pola)
 • rośliny zetnij w dniu badania. Cięcie powinno być wykonane na wysokości na jakiej będzie prowadzony zbiór właściwy
 • sprawdź dojrzałość woskową ziarniaka
 • zapisz informacje o warunkach pogodowych jakie miały miejsce na 2–3 dni przed ścięciem roślin. 

UWAGA! Do badania prosimy o przyniesienie po 3 rośliny z 1 odmiany (w trakcie spotkań badamy do 2 odmian od 1 hodowcy)

Zalecamy wstępne pocięcie rośliny w domu – ułatwi to transport. Na miejscu nasi eksperci będą wyposażeni w specjalistyczne rębaki, dzięki którym przygotują odpowiednią strukturę do badania.