PFHBiPM
Aktualności

Wyniki zgenotypowanych samic już dostępne

Agata Gindera | | CGen

Wyniki oceny wartości hodowlanej zgenotypowanych samic publikowane są 6 razy w ciągu roku – trzy publikacje następują w sezonach oficjalnych (w kwietniu, sierpniu i grudniu), a trzy w sezonach dodatkowych (w lutym, czerwcu i październiku). Pandemia koronawirusa nie zakłóciła tegorocznej publikacji jednego z sezonów dodatkowych. Nowe wyniki genotypowania samic wyrażone w IE są już dostępne! Hodowcy genotypujący sztuki w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM mogą wyświetlać wyniki w indywidualnym podsumowaniu genotypowania przygotowywanym przez Centrum Genetyczne.

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi logowania się do podsumowania genotypowania, które zostały zebrane na stronie: cgen.pl/indeksy/pytania-i-odpowiedzi

Natomiast instrukcja korzystania z podsumowania genotypowania została opisana na stronie cgen.pl/indeksy/objasnienia/ w sekcji „podsumowanie genotypowania”.