PFHBiPM
Aktualności

Testy międzylaboratoryjne – zaliczone na 5+

Dariusz Kamola | | Laboratorium Genetyki Bydła

Co jest najważniejsze w pracy laboratorium?

Co jest najważniejsze w pracy laboratorium?
Oczywiście jest to jakość wyników, rozumiana jako ich powtarzalność i adekwatność.

Ocena jakości pracy laboratorium jest jednak bardzo trudnym zadaniem, szczególnie w sytuacji kiedy nie istnieje alternatywna metoda badawcza dla danej cechy (jak np. w wypadku badań DNA). Wtedy najlepszą metodą jest przeprowadzanie testów międzylaboratoryjnych. Polegają one na przekazaniu do wielu laboratoriów identycznych próbek, a następnie porównaniu przez niezależną jednostkę otrzymanych wyników. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom ISAG (Międzynarodowe Stowarzyszenie Genetyki Zwierząt), raz na dwa lata organizuje ogólnoświatowe testy międzylboratoryjne w zakresie analizy pochodzenia zwierząt – biorą w nich udział wszystkie jednostki zainteresowane potwierdzaniem pochodzenia zwierząt na świecie. W panelu testowym 2018–19 w zakresie badania pochodzenia metodą analizy mutacji SNP u bydła wzięło udział 37 laboratoriów z całego świata. Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM w sezonie 2018–19 uczestniczyło w testach po raz pierwszy i ukończyło go z najwyższą możliwą oceną, co stawia nas w jednej linii z najlepszymi światowymi konkurentami.