PFHBiPM
Aktualności

Szybciej do celu z RUTYNĄ+

Marek Solarek | | Doradztwo hodowlane

Dział Hodowli PFHBiPM od początku 2018 roku realizuje usługę oceny typu i budowy krów pierwiastek w ramach usługi „Rutyna +”, która z miesiąca na miesiąc zyskuje coraz większe uznanie w oczach hodowców bydła mlecznego.

Usługa „Rutyna+” pozostaje w ścisłej zależności z oceną pokroju  krów mlecznych, córek buhajów, których właścicielami są krajowe Spółki Unasieniania. Wartość hodowlana tych buhajów została oszacowana metodą genomową (rasa PHF) lub uczestniczyły w programie testowania (rasa SM). Opis pokroju prowadzony jest zgodnie z założeniami regulaminu oceny typu i budowy krów mlecznych obowiązującego w PFHBiPM. Usługa świadczona jest na podstawie zawartej stosownej umowy i jest usługą płatną przez hodowcę zgodnie z obowiązującym w danym okresie cennikiem usług obsługiwanych przez PFHBiPM.  Z opłat wyłączone są pierwiastki „wytypowane” przez system SYMLEK do oceny rutynowej.

Stan krów pierwiastek opisanych w ramach usługi „Rutyna+”

Usługa „Rutyna+”

2018 r.

I–VI / 2019 r.

OGÓŁEM

Liczba opisanych pierwiastek

823

1340

2163

Liczba hodowców

59

65

124

 

Uzyskane, podczas oceny informacje o fenotypie krowy, są rejestrowane w systemie SYMLEK i umożliwiają doradcom ds. hodowli tworzyć indywidualne dla każdego zwierzęcia plany kojarzeń. Do wykonania doboru przyszłych par rodzicielskich doradcy ds. hodowli wykorzystują program do kojarzeń DoKo. Optymalizacja doboru następuje na podstawie wartości hodowlanych poszczególnych cech. Gwarantuje to dopasowanie konkretnego buhaja do każdej samicy i daje możliwość wyeliminowania niepożądanych cech rodzicielskich u przyszłego pokolenia. Możemy uniknąć także zbyt dużego spokrewnienia między parą rodzicielską, co pozwoli zredukować lub nawet wyeliminować ewentualne skutki depresji inbredowej.

Usługę polecam wszystkim hodowcom, którzy pragną mieć w swoim stadzie funkcjonalne i ekonomiczne krowy.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji zachęcam do kontaktu z doradcą ds. hodowli. Dane kontaktowe każdego doradcy dostępne są na stronie internetowej PFHBiPM w zakładce ‘Hodowla / Kontakt' lub ‘Doradztwo / Doradztwo hodowlane'.

Zapraszam!