PFHBiPM
Aktualności

Szkolenie dla hodowców z grup producentów mleka

Eugeniusz Sierszulski | | Ocena wartości użytkowej

Już po raz kolejny z inicjatywy Regionu Oceny Poznań Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, przy współpracy z firmą ARGO INTEGRACJA, zorganizowano szkolenie dla członków grup producentów mleka. Szkolenie miało miejsce w dniu 7 stycznia w Sali Wiejskiej w Kuklinowie.

Tym razem tematem wiodącym było przedstawienie możliwości poprawy potencjału genetycznego w stadach producentów.

  • Pierwszym referentem była Małgorzata Grabowska z Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM, która przedstawiła genotypowanie jako element nowoczesnego zarządzania stadem.
  • Temat ten kontynuował także Roman Januszewski, kierownik działu Hodowli PFHBiPM, przedstawiając dodatkowo ofertę usług hodowlanych, oraz strategię działań hodowlanych dla grup producentów mleka.
  • Paweł Przybylak –  doradca hodowlany – omówił temat  wykorzystania Indeksu Ekonomicznego, który pozwala na selekcję bydła, zarówno samców jak i samic, z nastawieniem na maksymalizację zysków wynikających z postępu genetycznego. Dzięki wyrażeniu wartości hodowlanej w złotówkach, wybór najlepszych zwierząt jest znacznie łatwiejszy.
  • Na zakończenie szkolenie podsumowali Wojciech Styburski Prezes AGRO INTEGRACJI, oraz Marek Karwacki z-ca dyrektora ds. Oceny koordynujący doradztwo.