PFHBiPM
Aktualności

Sukces środowisk hodowlanych – VAT na nasienie powrócił na 8%

Radosław Iwański | | Hodowla

Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi poinformowało, że podatek VAT na nasienie zwierząt hodowlanych został obniżony do poziomu 8%. Nacisk środowisk hodowlanych na rząd, w tym przede wszystkim Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz spółek inseminacyjnych (MCB Krasne, WCHiRZ Tulce, MCHiRZ Łowicz i SHiUZ) w trakcie kampanii prezydenckiej przyniósł oczekiwany przez hodowców skutek.

Ewa Krawczyk z Departamentu Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej przesłała do zainteresowanych podmiotów opublikowane w Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2020 r. pod poz. 1487 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. potwierdzające zmianę stawki podatku VAT.

Zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniżono stawkę podatku VAT weszło w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r. Rozporządzenie wprowadza 8% stawkę VAT za nasienie zwierząt objętych poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy (nasienie zwierząt hodowlanych).

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zwróciła się do MRiRW o obniżenie podatku VAT na nasienie zwierząt hodowlanych i powrotu jego wysokości do 8%. Pismo w tej sprawie zostało złożone w sekretariacie Jana Krzysztofa Ardanowskiego w dniu 22 czerwca br. Hodowcy bydła i producenci mleka we wspomnianym piśmie wyrazili swoje niezadowolenie z podniesienia stawki VAT do 23% wskazując Ministrowi Rolnictwa na rosnące koszty produkcji mleka.

Wyższa stawka VAT najbardziej dotknęła małe i średnie gospodarstwa, czyli tzw. rolników ryczałtowych, którzy nie mogli odliczać VAT-u naliczonego na podstawie faktur VAT dokumentujących zakupy.