PFHBiPM
Aktualności

Rośnie VAT na nasienie. Hodowcy do rządu: zaniechajcie tej podwyżki

| Hodowla

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka domaga się obniżenia podatku VAT na nasienie zwierząt hodowlanych i powrotu jego wysokości do 8%. Pismo w tej sprawie zostało złożone w sekretariacie Jana Krzysztofa Ardanowskiego w dniu 22 czerwca br. Hodowcy bydła i producenci mleka nie zgadzają się na podniesienie stawki podatku VAT do 23%, co uczynił polski rząd.

Treść pisma skieorwanego do Jana Krzysztofa Ardanowskiego:

Szanowny Pan

Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, jako organizacja reprezentująca środowisko hodowców i producentów mleka jest zaniepokojona, że w wyniku zmiany matrycy stawek VAT oraz sposobu klasyfikacji towarów na potrzeby VAT doszło do wyłączeniu od 1 lipca 2020 r. z zakresu towarów objętych preferencyjną stawką VAT 8%, nasienia zwierząt hodowlanych w tym bydła. Wobec czego nasienie buhajów będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. stawką VAT 23%.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 2007, a następnie 2015, nasienie zwierząt było zakwalifikowane do grupy 01.4 „Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego” pod numerem 01.42.20.00. Ustawa o podatku od towarów i usług, w załączniku nr 3, stanowiącym wykaz towarów uprawnionych do objęcia stawką obniżoną tj. 8%, zawierała nasienie pod pozycją 17 w całej grupie Ex. 01.4. Wprowadzenie od 01.07.2020 unijnej nomenklatury scalonej miało za zadanie ujednolicenie w ramach stawek VAT poszczególnych grup towarowych. Praktycznie cała grupa PKWiU 01.42 została zastąpione grupą CN (nomenklatury scalonej) 01.02. Jedynie nasienie zostało wyłączone i przeniesione do działu CN 05: „produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone”. W ten sposób nasienie zwierząt hodowlanych nie znalazło się w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie zostało objęte 8% stawką VAT.

Zwiększenie stawki VAT o 15% spowoduje wzrost cen na materiał genetyczny w postaci nasienia samców zwierząt gospodarskich, co w konsekwencji wpłynie na wzrost kosztów produkcji mleka i zmniejszenie jej rentowności. Wyższa stawka VAT najbardziej dotknie małe i średnie gospodarstwa, czyli tzw. rolników ryczałtowych, którzy nie będą mogli odliczyć VAT-u naliczonego na podstawie faktur VAT dokumentujących dokonane zakupy. Aktualnie sytuacja producentów mleka jest bardzo trudna i jest to w dużej mierze spowodowane epidemią koronawirusa COVID-19, dlatego takie działania ze strony państwa w tym ciężkim dla rolników okresie, są niezrozumiałe. Wobec powszechnych zapewnień ze strony rządu o wspieraniu polskiej przedsiębiorczości i wsi oraz ochrony rynku, zaistniały fakt zdaje się temu zaprzeczać.

Inseminacja jest podstawą hodowli bydła mlecznego i postępu genetycznego. Należy się spodziewać, że wzrost cen nasienia buhajów spowoduje większe użytkowanie żywych, niewycenionych rozpłodników, często niewpisanych do ksiąg hodowlanych i o mniejszym potencjale genetycznym. Jednak w szczególności jest to ogromny cios dla krajowych spółek inseminacyjnych będących centrami produkcji nasienia rozpłodników i realizujących programy selekcji buhajów. Na rynku polskim istnieje ogromna, często nieuczciwa konkurencja w branży inseminacyjnej. Wzrost stawki VAT spowoduje jeszcze większy import nasienia i spadek konkurencyjności polskich podmiotów. Budzi to w pełni uzasadnione nasze obawy oraz krajowych przedsiębiorców dostarczających nasienie na rynek polski.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w pełni popiera postulaty polskich spółek inseminacyjnych. Mamy nadzieję, że wyłączenie nasienia zwierząt gospodarskich z niższych stawek VAT nastąpiło przez przeoczenie, co można domniemywać na podstawie braku jakichkolwiek wcześniejszych informacji w tym zakresie skierowanych do zainteresowanych przedmiotową sprawą podmiotów oraz przez utrzymanie innym towarom z byłej grupy PKWiU 01.4 stawki 8%, a wyłączenie tylko nasienia do działu CN 05, co wręcz zaprzecza założeniom ujednolicenia wprowadzanej nomenklatury scalonej.

Słuszność naszego myślenia na temat podniesienia stawki VAT potwierdzają indywidulane zapytania, które zostały już skierowane do WIS (Wiążącej Informacji Stawkowej) przez inne podmioty w sprawie towarów zawartych w dziale CN 05 11 10 00:

  • Sygnatura 0115-KDST1-3.450.64.2020.1.BK  w sprawie nasienia reproduktorów knurów ;
  • Sygnatura 0115-KDST1-3.450.57.2020.1.BK w sprawie mrożonego nasienia końskiego.

W obydwu przypadkach dyrektor skarbowej informacji skarbowej potwierdził, że w świetle przepisów obowiązujących od 01.07.2020 towary z działu 05 11 10 00, czyli nasienie objęte są stawką 23%.

W związku z powyższym mając na względzie ochronę polskich hodowców i producentów mleka, spółek inseminacyjnych oraz przedsiębiorstw zajmujących się inseminacją zwierząt hodowlanych prosimy o przeanalizowanie zaistniałej sytuacji i mogących wyniknąć z tego tytułu konsekwencji oraz podjęcie stosownych działań w celu utrzymania od 1 lipca niższej stawki VAT.

Z poważaniem

Leszek Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka