PFHBiPM
Aktualności

Premie dla młodych rolników – wnioski od 31 marca

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

O 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu…

Czytaj więcej

Jakie cielę, taka krowa

Rafał Sieradzki | | OZHB w Koszalinie

To hasło przyświecało warsztatom, które 22.03 br. odbyły się dla hodowców Zachodniego Pomorza na fermie Dębina należącej do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechnicznego PIB w Kołbaczu Sp. z o.o.…

Czytaj więcej

Delikatny spadek na GDT

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Od stycznia bieżącego roku na platformie GDT utrzymywał się trend wzrostowy. Pierwszy raz został wyhamowany w połowie marca, kiedy to indeks odnotował niewielki spadek o 0,9%. Średnia cena…

Czytaj więcej

Wiosenne spotkanie śląskich hodowców

| Śląski ZHBiPM

Śląski Związek Hodowców Bydła w dniu 22 marca zorganizował spotkanie szkoleniowe dla hodowców. Spotkanie odbyło się w Goleszowie. Uczestniczyło w nim 50 hodowców z województwa śląskiego.

Podczas tego…

Czytaj więcej

Żyć jak krowa

Izabela Trochimiuk | | Ciekawostki

Wykrycie pacjenta cierpiącego na boantropię powinno być dość łatwe. Może on chodzić na czworakach i żuć trawę. Boantropia to zaburzenie psychiczne, w którym osoba cierpiąca na tę chorobę wierzy, że…

Czytaj więcej

Ziarno kukurydzy w żywienia bydła mlecznego

Marlena Zaremba | | Informacje

Kiszonka z kukurydzy jest kluczowym komponentem dawek pokarmowych w stadach krów mlecznych. 16 marca w Wysokiem Mazowieckiem w zagłębiu mlecznym województwa podlaskiego, zorganizowano konferencję na…

Czytaj więcej