PFHBiPM
Aktualności

Średzina 2020

Emilian Pogorzelak | | Doradztwo hodowlane

Spotkanie z hodowcami na Dolnym Śląsku

Dnia 17 lutego w Średzinie (woj. dolnośląskie) odbyło się spotkanie oraz szkolenie dla hodowców z powiatu milickiego i okolic. Organizatorem była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi, firmą De Heus oraz ABS Polska Sp. z o.o. przedstawiono hodowcom wiele ciekawych zagadnień związanych z hodowlą i zarządzaniem stadem.

W zakresie doradztwa hodowlanego głównym tematem było genotypowanie, jako narzędzie do precyzyjnej selekcji samic, a także pozwalające przyspieszyć postęp genetyczny w swoim stadzie. Zaprezentowano krok po kroku proces pobrania materiału do badań. Omówiono jak należy odczytywać wyniki genomowej wartości hodowlanej samic oraz jak je wykorzystywać w codziennej pracy hodowlanej. Przedstawiono również nowe narzędzie selekcyjne jakim jest Indeks Ekonomiczny.

Inspektor nadzoru, Krystyna Piaszczyńska, pracująca na co dzień na tym terenie, zaprezentowała nowe raporty wynikowe z oceny wartości użytkowej, które hodowcy będą otrzymywać już po majowych próbnych udojach. Szczegółowo przedstawiła każdy z raportów. Zmiany jakie zostaną wprowadzone dotyczą głównie sposobu prezentacji danych, ich układu a także szaty graficznej nowych dokumentów. Znajdą się tam również nowe wskaźniki, które będą sygnalizować pojawiające się problemy. Zgromadzeni hodowcy dowiedzieli się jak z nich korzystać i wyszukiwać potrzebne informacje, które ułatwią zarządzanie stadem. Następnie omówiono nowe funkcjonalności programu do zarządzania stadem SOL (Stado OnLine) i zachęcono hodowców do korzystania z niego, w celu ułatwienia i przyspieszenia codziennej pracy.

Podczas prelekcji Emilii Zawadzkiej (ABS Polska) hodowcy mogli wysłuchać wielu informacji na temat dobrostanu krów oraz młodzieży. Omówiono wskaźniki, które decydują o opłacalności chowu bydła, między innymi natężenie światła, wentylacja, różne systemy utrzymania. O opiece nad cielątami, poczynając od ich odpajania, z uwzględnieniem pomiarów przyrostów, a także konsekwencjach w dalszym odchowie młodzieży i późniejszej wydajności mlecznej krów, szczegółowo opowiedział Paweł Szpak z firmy De Heus.

Zdrowotność wymienia oraz zwalczanie wysokiego poziomu LKS było również bardzo interesującym elementem spotkania. Zreferowano strategie zwalczania komórek somatycznych w mleku, omówiono reżim sanitarny oraz higienę podczas doju.

Spotkanie w Średzinie odbywa się cyklicznie – zapraszamy w przyszłym roku.