PFHBiPM
Aktualności

Pytanie dnia: Wyniki pomiarów bydła w SOLu

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

Ocena mięsna wprowadza kilka przydatnych opcji i funkcji nie tylko dla hodowców stad mięsnych, ale także i mlecznych. Co więc w niej znajdziemy? Poniżej część druga informacji o nowych elementach.

Kolejną zmianą są adekwatne kafelki na pulpicie – w ocenie mięsnej nie zobaczymy kafelka OSTATNI PRÓBNY DÓJ a w ocenie mlecznej – WYNIKI POMIARÓW. Dzięki takiemu zabiegowi hodowcy mogą szybko przejść do najbardziej interesujących ich wyników – czyli próbnych dojów i pomiarów. W ocenie mięsnej nie ma także podziału na krowy dojne i zasuszone.

 

„Wyniki pomiarów” – to lista ostatnio wykonanych pomiarów. Można odfiltrować zwierzęta na te, które wg procedury prowadzenia oceny mięsnej powinny mieć już zrobione pomiar (wystarczy zaznaczyć kwadracik „do pomiarów”).

Karta jałówki krowy zyskała nową zakładkę, zlokalizowaną jako przedostatnią wśród pozostałych. Po kliknięciu w nią otwierają się wyniki pomiarów. Warto tutaj dodać, że zakładka masa i pokrój jest także widoczna dla stad mlecznych – mogą oni także zapisywać pomiary swoich sztuk

Wyniki pomiarów czyli – lista przeprowadzonych pomiarów, która wyświetla się tuż po otwarciu tej zakładki na liście, którą tworzą kolumny z datą, wiekiem w latach – i co ważne ze statusem tego zdarzenia. Status WLA oznacza własny zapis dokonany przez hodowcę, GUGa – jeśli w tym miejscu zamiast WLA pojawi się SYM oznacza to, że wyniki te pochodzą bezpośrednio z SYMLEKu – zarejestrował je selekcjoner w systemie i teraz one trafiają do SOLa. Co ważne, pomiary trafiają do SYMLEKu dopiero po wizycie selekcjonera w gospodarstwie.

Na niebieskim pasku z numerem kolczykowym sztuki i jej imieniem pojawiają się cztery wartości masy

  • Masa urodzeniowa
  • Masa standaryzowana na 210 dzień życia – czyli średni wynik masy ciała zwierzęcia na jego 210 dzień życia wykonany miedzy 165 a 255 dniem jałówki lub buhajka,
  • Średni przyrost dzienny – wyliczany jest pomiędzy pomiarami, tzn. punktem odniesienia jest poprzednio zarejestrowany pomiar – nieważne, czy jest on robiony według przyjętych terminów na 210 dzień lub 420 dzień czy też wprowadzany jest co miesiąc – oznacza to także, że w SOLu można zarejestrować nieograniczoną liczbę pomiarów; wiersz ten wyświetlany tylko wtedy, gdy jest dla niego wartość w SYMLEK,
  • Masa standaryzowana na 420 dzień życia – pomiar otrzymuje ten znacznik, jeżeli został zarejestrowany pomiędzy 375 a 465 dniem życia buhaja - wiersz wyświetlany tylko wtedy, gdy jest dla niego wartość w SYMLEK
  • Przyrost życiowy to także wynik standaryzowany