PFHBiPM
Aktualności

Polska Federacja na targach Polagra-Premiery 2020

Ryszard Lesiakowski | | Informacje

Tegoroczna edycja targów Polagra-Premiery była dla rolników planujących inwestycje doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą prawie 300 krajowych i zagranicznych wystawców, którzy prezentowali 150 nowości produktowych. Sposobność tę wykorzystała Polska Federacja do spotkania się z hodowcami bydła mlecznego na swoim stoisku.

Targi Polagra Premiery rozpoczęły tegoroczny sezon imprez wstawienniczych w branży rolniczej, trwały od 17 do 19 stycznia br. – Czym się charakteryzują targi Polagra-Premiery? Wydarzenie to opiera się na trzech filarach: pierwszy dotyczy rzeczywiście premier, których mamy w tym roku 150, drugi to promocja eksportu, czyli promujemy polskich eksporterów. Trzeci filar to wiedza – informował Przemysław Trawa, prezes Grupy Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas gali otwarcia tegorocznej imprezy. W uroczystym otwarciu targów Polagra-Premiery  ministra rolnictwa prezentował – Ryszard Kamiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zachęcał rolników do inwestowania w swoje gospodarstwa, podkreślając, aby robić to rozważnie. – Polskie rolnictwo w ostatnich kilkunastu latach stało się jednym z najlepszych w Europie, wielu nam zazdrości. Wiemy że ten pierwszy skok najłatwiej wykonać, kolejne etapy rozwoju będą wymagały działań bardziej precyzyjnych. Samo rolnictwo staje się precyzyjne – argumentował przedstawiciel ministerstwa rolnictwa. Natomiast wiceprezydent Poznania, Katarzyna Kierzek-Koperska, podkreśliła, że stolica Wielkopolski  – jako regionu o bardzo silnie rozwiniętym rolnictwie  –  zasługuje na organizowanie jednych z największych targów rolniczych w Europie. Kulminacją gali otwarcia targów Polagra-Premiery było przecięcie wstęgi przez gospodarzy i zaproszonych gości, wśród nich m.in. był prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Leszek Hądzlik.

Uroczystość uświetniło wręczanie przedstawicielom firm Złotych Medali Grupy MTM za innowacyjne produkty. W tym roku sąd konkursowy targów Polagra-Premiery przyznał łącznie 37 złotych medali w dwóch kategoriach tj.: „Maszyny, urządzenia, aplikacje i produktu dla rolnictwa” oraz „Rośliny uprawne”. Natomiast „Złoty Medal Wybór Konsumentów” przyznano maszynie do zbierania kamieni Husarya SCS-100, której producentem jest polska firma USARYA POLSKA SP. z o.o. oraz kukurydzy Kurant, produkowanej przez Hodowlę Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR.

Po raz pierwszy w tym roku na targach Polgara-Premiery wprowadzono dwie nowe kategorie konkursowe, tj.: Grand Prix Grupy MTP – dla najbardziej innowacyjnego produktu w skali światowej oraz Eco Prize – dla produktu najbardziej ekologicznego. Obie nagrody są przyznawane produktom wyróżnionym Złotym Medalem Grupy MTP. Komisja konkursowa Grand Prix Grupy MTP  przyznała wspomnianej maszynie do zbierania kamieni Husarya SCS-100. Natomiast za najbardziej ekologiczny produkt, nagrodzony Eco Prize uznano urządzenie Matrix 430 VF, będące nawigacją ułatwiającą prowadzenie oprysków w sadach, produkowaną przez firmę TEEJET TECHNOLOGIES.

Rzesze zwiedzających tegoroczne targi Polagra-Premiery świadczą o dużym zainteresowaniu polskich rolników nowoczesnymi technologiami i wdrażaniem ich w swoich gospodarstwach. Wśród nich było wielu hodowców bydła mlecznego, to właśnie dla nich Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zorganizowała stoisko informacyjno-doradcze. Zatem na tegorocznych targach można było także uzyskać informacje o ofercie Polskiej Federacji w zakresie m.in. nowoczesnych narzędzi do prowadzenia hodowli bydła mlecznego i zarządzania stadem.

Produkty wyróżnione Złotym Medalem Grupy MTP na tegorocznych targach Polagra-Premiery, które mogą zainteresować zwłaszcza hodowców bydła będziemy prezentowali na łamach miesięcznika Hodowla i Chów Bydła w rubryce „Nowości”.