PFHBiPM
Aktualności

PD: Jak uruchomić moduł Zgłoszenia do ARiMR? Wstęp

| SOL – Pytanie dnia

Moduł pozwala na przekazywanie zgłoszeń do ARiMRu za pośrednictwem SOLa. Za każdym razem, gdy w SOLu zapisujemy odpowiednie zdarzenie, program SOL automatycznie generuje odpowiednią pozycję w Rejestrze zgłoszeń. Do decyzji użytkownika pozostaje, kiedy zgłoszenie zostanie przekazane oraz jakie dane mają być przesłane.

Do poprawnego działania elektronicznego przekazywania zgłoszeń niezbędna jest instalacja dodatku do przeglądarki – Tampermonkey. W tym celu należy wejść do zakładki „Kontakt i pomoc”. Po prawej stronie znajduje się instrukcja instalacji, linki do pobrania dodatku oraz link ze skryptem. Najpierw wybieramy dodatek dla przeglądarki, z której korzystamy i za pomocą której uruchamiamy SOLa. Na wyświetlonej stronie klikamy przycisk „Dodaj” (przyciski mogą mieć różną nazwę w zależności od przeglądarki). Przechodzimy cały proces instalacji, akceptując komunikaty pojawiające się w okienkach.

 

Jeżeli instalacja przebiegła pomyślnie, to w prawym górnym rogu przeglądarki pojawi się ikonka dodatku. Teraz pozostaje tylko instalacja skryptu – wracamy do zakładki Kontakt i pomoc, gdzie klikamy przycisk „Skrypt – zgłoszenie do ARiMR”. Klikamy przycisk „Zainstaluj”, a następnie odświeżamy przeglądarkę lub zamykamy ją i uruchamiamy ponownie. Obok wcześniej wspomnianej ikonki powinien pojawić się czerwony znaczek.

Następnie włączamy moduł. W tym celu otwieramy zakładkę Gospodarstwo i wybieramy „Moduły programu”.  Z listy klikamy na niebieski kwadracik przy module „Zgłoszenia do ARiMR” i wybieramy opcję Włącz moduł.

 

Zdarzenia pojawiające się w Rejestrze Zgłoszeń generują się automatycznie podczas rejestracji zdarzeń. Jeśli w SOL wprowadzamy ubycie rozumiane jako przemieszczenie z siedziby stada lub do siedziby stada (kupno, sprzedaż, czy inne przemieszczenie ze zmianą IRZ), generowane jest zgłoszenie przemieszczenia, jeśli rejestrujemy cielę w SOL – generowane jest zgłoszenie urodzenia, a jeśli wprowadzamy padnięcie - powstaje zgłoszenie padnięcia.

 

To, że nie widzimy tu wszystkich danych, wymaganych do wypełnienia Zgłoszenia wg. wskazówek ARiMR, nie znaczy, że ich nie ma. Jeśli chcemy to sprawdzić, klikamy w opcję „Edycja” w  niebieskim kwadraciku, który pojawia się  z lewej strony kolczyka. Dane przesłane w Zgłoszeniu możemy zweryfikować także w samym portalu IRZ Plus.

Jeśli pominiemy jakieś dane podczas rejestracji cielęcia, w Rejestrze w kolumnie „Kompletność” pojawi się informacja, że Zgłoszenie jest „niekompletne”. Gdy wszystkie informacje są wprowadzone, pojawia się komunikat „OK”.

Informacja o tym jak przesyłać gotowe zgłoszenia pojawi się w następnym wpisie.