PFHBiPM
Aktualności

PD: Jak przesyłać zgłoszenia do ARiMRu za pomocą modułu w SOLu? Podsumowanie

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

Zdarzenia pojawiające się w Rejestrze Zgłoszeń generują się automatycznie podczas rejestracji zdarzeń. Jeśli w SOL wprowadzamy ubycie rozumiane jako przemieszczenie z siedziby stada lub do siedziby stada (kupno, sprzedaż, czy inne przemieszczenie ze zmianą IRZ), generowane jest zgłoszenie przemieszczenia, jeśli rejestrujemy cielę w SOL – generowane jest zgłoszenie urodzenia, a jeśli wprowadzamy padnięcie - powstaje zgłoszenie padnięcia.

Jeśli pominiemy jakieś dane podczas rejestracji cielęcia, w Rejestrze w kolumnie „Kompletność” pojawi się informacja, że Zgłoszenie jest „niekompletne”. Gdy wszystkie informacje są wprowadzone, pojawia się komunikat „OK”.

Jeżeli natomiast coś nas zaniepokoiło i chcemy w ostatniej chwili poprawić zgłoszenie – np. zauważamy, że wpisaliśmy niewłaściwy numer IRZ ubojni,  możemy zrobić to na dwa sposoby:

 – zmienić niewłaściwe dane w SOL, co spowoduje automatyczną aktualizację w danych do wysyłki

– kliknąć w Rejestrze Zgłoszeń niebieski kwadracik z lewej strony nr kolczyka i wybrać opcję „Edycja”, gdzie skorygujemy dane.

UWAGA! O ile korekt danych w karcie zwierzęcia w SOL możemy dokonać wielokrotnie i z każdym razem będzie skutkowało to aktualizacją w Rejestrze Zgłoszeń, o tyle użycie opcji „Edycja” z poziomu Rejestru Zgłoszeń zerwie nam połączenie z kartą zwierzęcia i dane będą rozbieżne. Niemniej, korzystając z opcji „Edycja” również możemy wielokrotnie korygować dane przygotowywane do wysyłki do ARiMR.

Przy dokonywaniu zmian w karcie zwierzęcia bardzo pomoże nam możliwość szybkiego przerzucania się pomiędzy modułem IRZ a Kartą. Klikając w kolczyk przechodzimy do karty zwierzęcia, ale nie tracimy kontaktu z Rejestrem – wystarczy dokonać stosownych korekt i kliknąć zieloną strzałkę, by powrócić do Rejestru. Zapis w Rejestrze jest aktualizowany na bieżąco i jest spójny z zapisem w karcie zwierzęcia.

Aby zgłoszenie przesłać, należy zaznaczyć w kwadraciku z lewej strony dany rekord (wiersz z kolczykiem zwierzęcia) do wysyłki i kliknąć „Zgłoś do IRZ”. Możliwe jest także zaznaczenie kilku wierszy na raz – wtedy też wszystkie zaznaczone zgłoszenia zostaną wysłane.