PFHBiPM
Aktualności

O krowach z październikowego sezonu oceny wartości hodowlanej

CGen | | Hodowla

Genotypowanie jest szczególnie istotne u jałówek, jednak dotyczy także krów. Również w tym przypadku wyniki uzyskane dzięki genotypowaniu pozwalają na precyzyjniejszy dobór i maksymalizację uzyskiwanego postępu, przekładającego się na przyszłe zyski hodowcy. W październikowej ocenie wartości hodowlanej wyniki uzyskały 202 krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (HO). Przeciętna wartość IE w tej grupie wyniosła 543 zł. 

6 spośród zgenotypowanych krów trafiło do rankingu zamieszczanego na stronie CGen. Najlepsza sztuka z wartością 1846 zł zysku na laktację uplasowała się na 193 pozycji. Mimo że od sztuki ze szczytu rankingu jest gorsza o 1014 zł to znajduje się wśród 20% krów o najwyższych wartościach IE. Z zakresami IE jakie charakteryzują krowy w poszczególnych grupach można się zapoznać na stronie cgen.pl/indeks-ekonomiczny/aktualne-wyniki w zakładce „krowy HO”. Zamieszczony tam wykres podsumowuje wartości IE uzyskane dla całej populacji krów w ocenie sierpniowej, co pozwala na porównanie wyniku każdej sztuki.

O genotypowaniu mówi się często w kontekście wyszukiwania sztuk wybitnych, jednak genotypuje się nie tylko sztuki najlepsze. Dokładniejsza od konwencjonalnej ocena genomowa pozwala rozpoznać sztuki o niskim potencjale genetycznym, których potomstwo powinno przeznaczać się na sprzedaż. Najsłabsza krowa HO oceniona w sezonie październikowym uzyskała wynik -950 zł na laktację i znalazła się w grupie 20% krów o najniższych wartościach IE w kraju.

Zachęcamy do genotypowania samic w Laboratorium Genetyki Bydła i porównywania ich między sobą przy wykorzystaniu wartości Indeksu Ekonomicznego.