PFHBiPM
Aktualności

Nowe cechy na raporcie RW-7 od stycznia 2021

Bożena Gubała | | Hodowla

W roku 2020, w grudniowej ocenie wartości hodowlanej po raz pierwszy zostały opublikowane wartości hodowlane zwierząt pod względem wydajności i zawartości laktozy, cech zdolności udojowej (SOM,TEM), cech związanych z przebiegiem porodu (PPB,PPM,PCB,PCM).

Zapowiedź o tym mogli już Państwo przeczytać w naszych listopadowych aktualnościach». Obecnie, Ci z Państwa, którzy korzystają i zamawiają raport RW-7 „Wyniki oceny wartości hodowlanej krów” mają udostępnione oszacowane wartości dla tych 8 nowych cech dla krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w swoim stadzie.

Raport zawiera informacje o wartości hodowlanej krów żyjących w ocenianym stadzie, dla których taka wartość została oszacowana w trakcie ostatniej (najnowszej) wyceny. Są to wyniki oficjalnej wartości hodowlanej, zatem na wykazie pojawią się krowy z typem oceny genomowej, zmieszanej lub konwencjonalnej.

Hodowcy, zainteresowani aktualną wartością hodowlaną swoich krów, mogą zamówić dostarczanie raportu RW-7 każdorazowo po pierwszym próbnym udoju, następującym po udostępnieniu nowej wyceny wartości hodowlanej krów. Raport RW-7 jest raportem wielostronicowym w postaci wykazu zwierząt, przy czym kolejność krów uzależniona jest od życzenia hodowcy. Krowy mogą być uporządkowane według:

  • numerów rejestracyjnych,
  • wg numerów oborowych
  • według wartości indeksu produkcyjnego (malejąco)

Oprócz dodania wierszy i kolumn umożliwiających zaprezentowanie nowych cech, zlikwidowana została ostatnia kolumna wykazu. Opatrzona była nagłówkiem „Uwagi”, ale oznaczenia literowe dotychczas w niej stosowane, które są związane z kwalifikacją matek buhajów, zostały przeniesione do informacji podstawowych w kolumnie 2. Aktualnie litery K,M,D,MS,R pojawiają się pod nazwą krowy po prawej stronie i oznaczają odpowiednio:

  • K – kandydatka na matkę buhajów
  • M – zakwalifikowana na matkę buhajów
  • D – zdyskwalifikowana kandydatka na matkę buhajów
  • MS – skreślona matka buhajów
  • R – zakwalifikowana na matkę buhajów, ale nie objęta planowym kojarzeniem

Więcej szczegółowych informacji na temat nowych cech w szacowaniu wartości hodowlanej znajdą Państwo w grudniowym (2020/12) i styczniowym (2021/1) wydaniu Hodowli i Chowu Bydła.