PFHBiPM
Aktualności

Nowa usługa SELEKCJA PLUS

| Hodowla

PFHBiPM dostrzegając problemy polskiego hodowcy systematycznie dostosowuje zakres świadczonych usług do zmieniających się potrzeb. Chcąc wesprzeć hodowców w ich działaniach i decyzjach, od 1 maja oferujemy nową usługę doradztwa hodowlanego SELEKCJAPLUS.  Czym jest i jak dzięki niej rozwinąć hodowlę?

W ramach usługi świadczone jest kompleksowe doradztwo hodowlane, aby maksymalizować zyski z produkcji mleka poprzez ukierunkowaną selekcję zwierząt. Główne elementy usługi to:

  • audyt selekcyjny,
  • ustalenie celu hodowlanego,
  • selekcja samic,
  • dobór buhajów i plan kojarzeń z DoKo,
  • bilans genetyczny stada i monitoring.

Usługa realizowana jest przez doradców hodowlanych PFHBiPM, którzy są specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w pracy hodowlanej. Zadaniem doradcy jest wsparcie hodowcy w ustaleniu kierunku doskonalenia genetycznego stada i jego realizacji. Specjaliści PFHBiPM mają wgląd do szerokiej informacji o zwierzętach w stadzie, a także dostępnych na rynku buhajach, wykorzystują nowoczesne narzędzia, a ich praca jest bezstronna i ukierunkowana na efekty. Każdy z doradców posiada uprawnienia do prowadzenia oceny typu i budowy krów, którą w ramach nowej usługi przeprowadza dla każdej pierwiastki w stadzie.

Nowa usługa opiera się na wykorzystaniu jak najdokładniejszych informacji o zwierzętach. Jest to podstawa skutecznej selekcji. W związku z tym hodowca powinien genotypować wszystkie samice, aby na podstawie tych wyników z dużą dokładnością prowadzić selekcję i dobór. W ramach usługi SELEKCJAPLUS hodowcy mają specjalną cenę na genotypowanie zwierząt, która jest niższa od standardowej (cennik dostępny na stronie: pfhb.pl/uslugi).

Kolejną zaletą skorzystania z SELEKCJIPLUS jest dostęp do analitycznego raportu RW Indeksy oraz raportów z oceny pokroju. A to wszystko w cenie usługi, która wynosi 8,00 zł netto od samicy na rok. Przygotowaliśmy także 10% rabat dla hodowców, którzy dostarczają dodatkowe informacje o swoich zwierzętach, poza zbieranymi standardowo w ramach oceny wartości użytkowej, czyli np. uczestniczą w projekcie CGen Korekcja lub są aktywnymi użytkownikami Modułu Zdrowie w programie SOL. Cena po rabacie – 7,20 zł netto/szt./rok.

Podstawą do naliczenia odpłatności za roczną usługę SELEKCJAPLUS jest stan krów i jałówek należących do jednego właściciela-płatnika określony na podstawie raportu RW1 z próbnego doju poprzedzającego podpisanie umowy na usługę, natomiast w trakcie trwania umowy stan krów i jałówek na podstawie ostatniego raportu RW1 z próbnego doju w roku poprzednim.

Faktury za usługę wystawiane są dwa razy w roku, w okresach półrocznych tj. odpowiednio za usługę wykonaną do 30 czerwca i do 31 grudnia danego roku.

Audyt selekcyjny, którego zadaniem jest precyzyjne ustalenie celu hodowlanego, dla hodowców podpisujących umowę na SELEKCJĘPLUS jest wykonywany w ramach usługi. Natomiast Ci, którzy na nią się nie zdecydują ponoszą jednorazowe koszty za przeprowadzony audyt uzależnione od liczby samic w stadzie.

Aby skorzystać z usługi SELEKCJAPLUS, wystarczy zadzwonić do doradcy ds. hodowli PFHBiPM działającego w danej lokalizacji. Kontakty do doradców ds. hodowli dostępne w zakładce: pfhb.pl/doradztwo/doradztwo-hodowlane.