PFHBiPM
Aktualności

Najcennniejsza Oka

Krystian Korytkowski | | Doradztwo hodowlane

W malowniczo położonej wsi Okonin leżącej w historycznej ziemi dobrzyńskiej gospodaruje Michał Zalewski. Wraz z żoną Katarzyną i rodzicami Alicją i Lechem prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 110 ha, gdzie główną gałęzią produkcji jest hodowla krów mlecznych. Ocena wartości użytkowej prowadzona jest od stycznia 1993 roku, a wydajność za ubiegły rok wyniosła 12 632 kg mleka.

Gospodarstwo od samego początku otwarte jest na szeroko rozumianą współpracę z instytucjami obsługującymi rolnictwo. W 2003 roku została oddana nowoczesna obora wolnostanowiskowa dla 70 krów. Do inseminacji używa się najlepsze buhaje krajowe oraz importowane. Według Michała Zalewskiego – absolwenta zootechniki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, krokiem milowym w hodowli było dopuszczenie do inseminacji buhajów wycenionych genomowo. W ramach doświadczenia prof. Stanisława Kamińskiego, już w 2014 r., przed oficjalnym wprowadzeniem ich do rozrodu, w gospodarstwie zostało użyte nasienie genomowe buhajów.

Otwarcie Laboratorium Genetyki Bydła w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka stworzyło szansę na genotypowanie najlepszych zwierząt pochodzących ze stada. Uzyskanie bardzo dobrych wyników od większości cieliczek zachęciło hodowcę do kolejnych decyzji. Aby przyspieszyć postęp hodowlany, w maju 2019 roku pozyskano zarodki od najlepszej jałówki. Na efekty pracy hodowcy i zespołu transplantacyjnego przyszło poczekać do lutego 2020 r., kiedy urodziły się 4 jałówki, którym zostało potwierdzone pochodzenie i oszacowano wartość hodowlaną.

Oka 86 ET o numerze rejestracyjnym: PL005395468152 ur. 13.02.2020 r. po ojcu Noble US3132349851 i matce Oka 62 PL005322411336 po ojcu Hotshot CA12380002 okazała się „najcenniejszą” jałówką w Polsce w rankingu według Indeksu Ekonomicznego! Swoją wartość uzyskała już w krajowej wycenie w sezonie dodatkowym 2020.1. Wycena oficjalna z 13.08.2020 r. oraz z sezonu dodatkowego z października tego roku potwierdziła ją i jeszcze podniosła. Wyrażona w złotówkach wartość Indeksu Ekonomicznego (IE) wynosi 2860 zł, przy jednoczesnym oszacowanym indeksie gPF na poziomie 142. Warto nadmienić, że pozostałe 2 pełne siostry uzyskały IE: 2523 zł i 2421 zł. Jałówki odchowywane w bardzo dobrych warunkach dorastają i czekają na dalsze decyzje. Niewykluczone, że poddane zostaną zabiegowi embriotransferu.

Hodowcy życzymy trafnych wyborów i jeszcze lepszych wyników hodowlanych!