PFHBiPM
Aktualności

Genotypowanie inwestycją w rozwój stada

| Laboratorium Genetyki Bydła

Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM zakończyło właśnie kolejny dodatkowy sezon genotypowania, w którym hodowcy zamówili ocenę wartości hodowlanej dla 733 zwierząt.  Wyniki badań z tego sezonu dostępne będą dla hodowców już w połowie października.

W momencie zakończenia sezonu dodatkowego, doradcy Działu Hodowli rozpoczęli zbieranie próbek od zwierząt przeznaczonych do zgenotypowania w trzecim sezonie oficjalnym. Próbki zbierane są w celu oszacowania genomowej wartości hodowlanej, kontroli pochodzenia oraz badania szczególnych cech genetycznych. W ciągu tygodnia do Laboratorium zostało skierowane już ponad 100 zwierząt.

Rosnącą popularność zyskuje również prowadzona przez Laboratorium usługa kontroli pochodzenia u sztuk, dla których dostępne są genotypy rodziców oraz badanie szczególnych cech genetycznych.

Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na genotypowanie świadczy o dużej użyteczności tej usługi oraz jest dowodem, że hodowcy coraz częściej wykorzystują uzyskane wyniki w pracach hodowlanych.