PFHBiPM
Aktualności

Genotypowanie bydła mlecznego w LGB PFHBiPM w latach 2018–2019

Dariusz Kamola | | Laboratorium Genetyki Bydła

Polski rynek usług genomowych jest jednym z najmłodszych tego typu rynków w Europie, a zarazem najbardziej dynamicznie rozwijającym się w tym zakresie. W ostatnich dwóch latach obserwujemy ciągły wzrost genotypowania bydła mlecznego. W Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM z/s w Parzniewie w ciągu dwóch sezonów genotypowania, które odbyły się w roku 2019 zbadano ponad 4000 zwierząt, co stanowi wzrost o 107% w porównaniu do adekwatnego okresu w roku 2018. Jednocześnie liczba oszacowań genomowej wartości hodowlanej przekroczyła ich ilość uzyskaną w 2018 (127% względem całego roku 2018). Przy zachowaniu dotychczasowej dynamiki wzrostu spodziewane jest zakończenie bieżącego roku z wynikiem ponad 6000 zgenotypowanych osobników.

Zmianom ulega również struktura genotypowań. Coraz więcej hodowców bydła mlecznego decyduje się na genotypowanie wszystkich sztuk żeńskich w gospodarstwie. Wiedza o wartościach hodowlanych zwłaszcza młodzieży, ale też i zwierząt starszych znacznie ułatwia genetyczne zarządzanie stadem.

Z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi selekcyjnych oraz usług oferowanych przez PFHBiPM w ramach doradztwa hodowlanego szybciej osiągniesz Twój cel hodowlany.


Kontakt do laboratorium i doradców hodowlanych: pfhb.pl/hodowla/kontakt

Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM z/s w Parzniewie