PFHBiPM
Aktualności

Federacja na Fermie Bydła

Mateusz Uciński | | 2020

W dniach 14 – 16 lutego w Łodzi odbyły się XX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, które jak co roku gościły nie tylko zwiedzających je hodowców, ale także znakomitych wykładowców, którzy poprowadzili wiele ciekawych prezentacji. Naturalnie wśród nich nie mogło zabraknąć także specjalistów z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, którzy w specjalnym panelu przedstawili najnowsze osiągnięcia naszej organizacji i zapoznali słuchaczy z funkcjonowaniem kluczowych usług. Moderatorem spotkania był dr Krzysztof Słoniewski, szef Wydziału Badań i Rozwoju PFHBiPM.

Pierwszą prelegentką panelu była Joanna Kwaśniewska, która zaprezentowała możliwości federacyjnego programu Stado OnLine, a także jego zalety w nowoczesnym zarządzaniu stadem krów mlecznych. W swoim wystąpieniu, zwróciła ona uwagę, na fakt, iż aplikacja ta, sprzyja kontrolowaniu wszystkich zdarzeń w oborze, a także połączona jest z bazą danych systemu Symlek, co umożliwia bieżące śledzenie wyników próbnych udojów, a także samodzielne sporządzanie analiz dotyczących utrzymywanych zwierząt. Pani Kwaśniewska zwróciła także uwagę, iż aktywne korzystanie z programu Stado OnLine pozwala na uzyskanie rabatu na ocenę – warunkiem jest wprowadzenie do programu min. 90% zdarzeń wymaganych na próbnym doju.

Następny wykład poprowadził dr Krzysztof Słoniewski, który podkreślił na wstępie, że ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła to przede wszystkim gromadzenie i przechowywanie danych, ich przetwarzanie, a także udostępnianie wytworzonych informacji, czemu najlepiej służą raporty wynikowe. Jako dowód, dr Słoniewski zaprezentował "RA STADO" i "WW PRÓBA", czyli ulepszone raporty z oceny krów mlecznych. Celem poczynionych w nich zmian jest dostarczenie wyników OWUB, które będą łatwiejsze do zrozumienia i interpretacji, bardziej użyteczne w codziennej pracy ze stadem, zachęcą do sięgnięcia po dodatkowe informacje i zdecydowanie atrakcyjniejsze wizualnie. Bardzo duży nacisk położono w nich także na zarządzanie „problemowymi krowami”, czyli takimi, których wyniki nie są zadawalające.  Oprócz tego, w tej udoskonalonej dokumentacji, na hodowców czekać także będą ocena średniej w grupie lub w stadzie względem norm, skazywanie nieoczekiwanych „wahnięć” średniej, analiza trendu krótko- i długoterminowego, oraz co najistotniejsze - komentarze ułatwiające interpretację.

O tym, jak skuteczniej podejmować decyzje hodowlane w oparciu o informacje dostarczane przez PFHBIPM opowiedział zgromadzonym Jacek Wyrębski z federacyjnego Działu Hodowli. W swojej prelekcji, skupił on się w dużej mierze na niedawno utworzonym Indeksie Ekonomicznym i jego roli w nowoczesnej hodowli bydła. Pan Wyrębski mocno akcentował również, że w celu ograniczenia ryzyka zmiany wartości indeksu buhaja należy zwracać uwagę na dokładność oceny, jednocześnie pamiętając, że typ oceny nie jest precyzyjną informacją o dokładności oceny. Zwrócił także uwagę, iż aby prawidłowo ocenić wartość IE danego buhaja, należy sprawdzić na którym miejscu w rankingu się znajduje, oraz jak dane zwierzę wypada na tle innych buhajów dostępnych na rynku. Prelegent podkreślił również jak ważnym narzędziem stała się w ostatnich latach selekcja genomowa, która stała się źródłem najdokładniejszych informacji w pracy hodowlanej.

Ostatni wykład w panelu należał do dr Katarzyny Rzewuskiej z Centrum Genetycznego PFHBiPM i dotyczył maksymalizacji zysków dzięki wykorzystaniu Indeksu Ekonomicznego.  Dr Rzewuska na bazie przykładowego stada nakreśliła poprawne korzystanie z wyżej wspomnianego indeksu, jednocześnie podkreślając, że maksymalizacja zysku pozwala na utrzymanie opłacalności przy stale rosnących kosztach produkcji. Na sytuację ekonomiczną w hodowli wpływa niewątpliwie wybór lepszych buhajów co z kolei przekłada się na większe zyski od ich córek. Także stosowanie seksowanego nasienia zwiększa ostrość selekcji i umożliwia generowanie szybszego postępu hodowlanego. Korzystając z Indeksu Ekonomicznego, hodowca jest w stanie dokonywać trafnych wyborów i maksymalizować swoje zyski w stadzie, czemu w dużej mierze sprzyja fakt, iż Indeks wyrażony jest w złotówkach, przez co można sprawdzić, czy zakup tańszego nasienia dzisiaj, nie okaże się przyczyną strat w przyszłości. Analizując wartości jałówek wg IE o wiele łatwiej wybrać te które mają wyższą wartość hodowlaną, co również przełoży się na późniejsze profity w hodowli i produkcji mleka.

Panel zakończył się pytaniami od słuchaczy i dyskusją na tematy hodowlane i produkcyjne.