PFHBiPM
Aktualności

Czy Premier RP spotka się hodowcami bydła i producentami mleka?

| Informacje

Z prośbą o spotkanie w imieniu hodowców bydła i producentów mleka zwrócił się do Premiera RP Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM. Tematem spotkania miałaby by być nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nazywana także „piątką dla zwierząt” i „piątką Kaczyńskiego”.

Hodowcy bydła mają nadzieję, że ponowna dyskusja nad skutkami dla rolników, jakie niesie wprowadzenie nowego prawa, które nadal jest procedowane w Parlamencie RP, pozwoli na osiągnięcie porozumienia w tej sprawie.

„Bardzo duży niepokój wśród rolników budzi nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Ta nowelizacja ustawy, forsowana przez partię rządzącą, wywołała ogromne oburzenie nie tylko hodowców bydła i producentów mleka, ale także innych środowisk hodowlanych. Oburzenie jest ogromne, bo nikt z nimi tej ustawy nie konsultował.

Dlatego, hodowcy bydła i producenci mleka zwracają się do Pana Premiera z prośbą o spotkanie i danie sobie szansy ponownej dyskusji w powyższej sprawie. Liczymy na to, że szczera analiza z Panem, powodów niepokoju na wsi, pozwoli podjąć przez Parlament RP oczekiwane przez rolników decyzje” - napisał Leszek Hądzlik, prezydent PFHBIPM w piśmie skierowanym do Premiera RP.

Prośba o spotkanie hodowców z Premierem RP została umotywowana.

Z prośbą o spotkanie w imieniu hodowców bydła i producentów mleka zwrócił się do Premiera RP Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM. Tematem spotkania miałaby by być nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nazywana także „piątką dla zwierząt” i „piątką Kaczyńskiego”.