PFHBiPM
Aktualności

3…2…1… tygodni przed wycieleniem! Cz. 2.

Włodzimierz Cholewiński | | Doradztwo żywieniowe
Żywienie mineralne

Dużym błędem w tym okresie jest

⇒ brak rozdzielenia krów dojnych od krów zasuszonych
⇒ oraz karmienie ich jednym PMR-em, TMR-em laktacyjnym lub podawanie z ręki takich pasz jak:

  • młóto,
  • wysłodki buraczane,
  • kreda,
  • kwaśny węglan,
  • kiszonka z motylkowych,
  • mieszanki treściwe z dodatkami mineralnymi laktacyjnymi,
  • dodatki mineralne laktacyjne,
  • sól.

Wymienione pasze charakteryzują się wysoką zawartością kationów wapnia, sodu, potasu i magnezu (posiadają wysoki DCAB – bilans kationowo-anionowy), poprzez co podnoszą pH krwi i upośledzają proces uwalniania wapnia z kości. Po porodzie, kiedy w wymieniu następuje dynamiczna produkcja siary, a następnie mleka w organizmie krowy dochodzi do niedoborów wapnia (hipokalcemia), a w konsekwencji do wystąpienia szeregu chorób okołoporodowych tj. zaleganie poporodowe, zatrzymanie łożyska, przemieszczenie trawieńca.

Jeśli nie możemy żywić krów z pominięciem tych składników w dawce ze względu na trudności organizacyjne, a problem z hipokalcemią występuje w stadzie – należy rozważyć podawanie w całym drugim okresie zasuszenia soli gorzkich w ilości 150–200 gramów/ szt. /24 h.

 

Szczepienia

Przed wycieleniem (w okresie: 8–6 tygodni  i powtórnie 4–3 tygodnie) możemy szczepić krowy i jałówki przeciw koronawirusom, rotawirusom, Escherichi, coli. Wzmacnia to cielęta, zapobiega biegunkom i upadkom. Na 3–4 tygodnie przed wycieleniem możemy szczepić krowy przeciw syndromowi oddechowemu u cieląt (BRD).

 

Przebieg porodu

Bezpośrednio przed porodem należy przygotować miejsce porodu ścieląc je czystą słomą.

Następnie należy obmyć zad krowy łagodnym środkiem dezynfekcyjnym, umyć ręce i założyć sterylne rękawiczki.

Jeśli krowa nie może wycielić się sama, ale położenie cielęcia jest prawidłowe i jest parcie, możemy użyć wycielacza – specjalnego przyrządu porodowego zapieranego za zad krowy lub kanał gnojowy. Pamiętajmy, aby używać tylko czystego i zdezynfekowanego sprzętu! W procesie pozyskiwania cielęcia nie używamy nadmiernej siły.

Jakiekolwiek problemy związane z porodem: zbyt ciasny kanał rodny, złe ułożenie płodu, owinięcie pępowiną (zagrażające życiu cielęcia), słabe parcie krowy – powinny być bezwzględnym sygnałem do skorzystania z pomocy lekarza weterynarii.

 

Podsumowanie

Nieodpowiednie postępowanie z krową w ostatnim okresie zasuszenia może prowadzić do jej późniejszych problemów zdrowotnych, co związane jest ściśle ze znacznym obniżeniem jej produkcyjności, a jałóweczka pozostawiona do dalszego chowu, często chorująca w początkowym okresie życia najczęściej nie wykazuje później oczekiwanej wydajności. Zwróćmy zatem uwagę na ten etap życia naszych krów.