PFHBiPM
Aktualności

3…2…1… tygodni przed wycieleniem! Cz. 1.

Włodzimierz Cholewiński | | Doradztwo żywieniowe
Prawidłowy okres zasuszania

Okres zasuszenia krowy powinien trwać około 6 do 8 tygodni, chociaż najnowsze trendy skracają ten czas do 4–5 tygodni. Ostatnie trzy tygodnie do wycielenia, to bardzo ważny okres dla krowy, zarówno dla jej zdrowotności, jak i późniejszej wydajności mlecznej. W wymieniu krowy rozpoczynają się procesy związane z produkcją siary i mleka. Jest to czas także bardzo istotny dla przyszłego cielęcia, a w szczególności dla jałówki, która przeznaczana jest do dalszej hodowli. W ostatnich tygodniach ciąży ciele nabiera prawidłowej masy. 

Krowa powinna mieć zapewniony spokój w tym okresie, dlatego dobrą praktyką by było na minimum dwa tygodnie przed wycieleniem przenieść ją do porodówki lub wydzielonego kojca.

W całym okresie przed zasuszeniowym (koniec laktacji), jak i w trakcie zasuszenia staramy się utrzymać kondycję krowy na podobnym poziomie, w przedziale miedzy 3,25 a 3,5 punktu w skali BCS. Niedopuszczalną jest poprawa kondycji w tym okresie. Trudną sprawą jest również zmniejszenie kondycji już nabytej.

Należy przyjrzeć się uważnie zadawanej dawce pokarmowej, ponieważ tylko odpowiednie ilości białka, energii, włókna zapewnią krowie zapotrzebowanie zarówno bytowe, jak i pozwolą na intensywną budowę płodu, produkcję siary i zaprogramują przyszłą wydajność mleczną. Nie należy zapominać o makro – i mikroelementach oraz witaminach. Zadziałamy w dobrym kierunku, jeśli podamy krowie w tym okresie odpowiednią dawką łatwo przyswajalnych dodatków mineralnych zasuszeniowych. Dzięki temu siara będzie miała lepsze właściwości odżywcze i będzie w stanie zbudować dobrą odporność cielęcia w początkowym okresie jego życia. Pamiętajmy, że w prawidłowym żywieniu krów zasuszonych mamy z reguły do wyboru dwa rodzaje mieszanek mineralnych: zarówno na pierwszy, jak i drugi okres zasuszenia. Dostosujmy zatem mieszkankę mineralną do okresu, w jakim jest aktualnie krowa.

 

Prawidłowe zwiększanie pasz treściwych w dawce 

Wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na składniki odżywcze maleje pobranie pasz (suchej masy paszy). Jest to widoczne zarówno u krów wieloródek jak i pierwiastek. Dodatkowo pierwiastki zawsze są bardziej narażone na stres przez co jedzą o 20–30 % mniej od krów. Słaby apetyt powoduje niedostateczne pobranie energii, a przecież w tym czasie organizm krowy przechodzi największe przemiany przygotowując się do porodu oraz przyszłej laktacji. Wzrasta intensywność podziałów komórek mlekotwórczych – przyrasta masa gruczołowa wymienia, dochodzi także do podwojenia masy płodu i błon płodowych. Celem naszego postępowania jest zapobieganie utracie apetytu po porodzie, doprowadzenie do odbudowy błony śluzowej żwacza, a także przygotowanie jego mikroflory do trawienia pasz skarmianych po porodzie. Skarmiając systematycznie coraz większe dawki pasz treściwych zapobiegamy również chorobom metabolicznym okresu poporodowego.

W stosunku do początkowego okresu zasuszenia obecny okres cechować będzie się wprowadzeniem większych ilości pasz treściwych, włącznie ze zwiększeniem ilości kiszonki z kukurydzy.

  • na 3 tygodnie do wycielenia wprowadzamy do żywienia pierwszy kilogram mieszanki treściwej,
  • na 2 tygodnie do wycielenia wprowadzamy drugi kilogram mieszanki treściwej,
  • na tydzień przed wycieleniem podajemy trzeci kilogram mieszanki treściwej.

Ustalona dawka nie powinna być zmieniana przez 10 dni po porodzie.

Zalecenia pokarmowe dla krów zasuszonych  (prof. Hutjens 2006):

w % kg SM

8–4 tyg. przed wycieleniem

3–0 tyg. przed wycieleniem

Pobranie SM

13

11

Białko ogólne (%)

12–13

15

ADF (%)

30–35

21

NDF (%)

40–45

31–38

JPM

0,75

0,85

NFC (węglowodany niewłókniste)

30–35

34–38

Ilość paszy objętościowej w dawce

70–90

60–70

Skrobia (%)

10–12

17–20

Wybrane makroelementy w % kg s.m.:

 

8–4 tyg. przed wycieleniem

3–0 tyg. przed wycieleniem

Wapń

0,50–0,70

0,60–0,75

Fosfor

0,24–0,28

0,28–0,32

Magnez

0,20–0,28

0,35–0,40

Potas

0,65

0,65

Sód

0,10–0,15

0,10–0,15

siarka

0,16–0,20

0,20–0,25

 

Mikroelementy w mg kg s.m. i witaminy

Cynk

75

75

Miedź

15

15

Mangan

70

70

Kobalt

0,20–0,40

0,20–0,40

Jod

0,5

0,5

Selen

0,30–0,50

0,30–0,50

Witamina A IU/dzień

100,000

150,000

Witamina D IU/dzień

30,000

40,000

Witamina E IU/dzień

1000

1000

 

Dobrą praktyką jest podawanie 3–4 tygodnie przed wycieleniem bolusów typu KEXXTONE lub innych pomocnych w łagodzeniu skutków wystąpienia ketozy. Można podawać do żwaczowo glicerynę lub glikol propylenowy tak przed, jak i po wycieleniu.