PFHBiPM
Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Do dnia 2 września 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Jest to drugi termin, w którym rolnik, ubiegający się o zwrot części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Pierwsze wnioski można było składać w terminie od 1 lutego do 1 kwietnia 2019 roku. W drugim naborze wnioski można składać od 1 sierpnia do 1 września bieżącego roku. Wnioski są przyjmowane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, będących w posiadaniu rolnika, ubiegającego się o zwrot podatku. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku, w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok 2019.

Rolnicy, ubiegający się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dodatkowo powinni dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będących w posiadaniu ubiegającego się o zwrot podatku, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Limit podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W ramach drugiego naboru środki będą wypłacane w terminie od 1 do 31 października 2019 roku.