PFHBiPM
Aktualności

Zmiany w zabezpieczeniu świadectw zootechnicznych

Ewa Miareczko | | Hodowla

Świadectwo zootechniczne jest dokumentem potwierdzającym status zwierzęcia hodowlanego czystorasowego. Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt z dnia 8 czerwca 2016 roku świadectwa zootechniczne wystawiane są i towarzyszą zwierzętom hodowlanym lub ich materiałowi biologicznemu wykorzystywanemu do rozrodu gdy są przedmiotem obrotu, oraz gdy te zwierzęta hodowlane lub ich potomstwo wyprodukowane z tego materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu, mają zostać wpisane lub zarejestrowane do innej księgi hodowlanej.

Świadectwo zawiera między innymi:

  • indywidualny numer identyfikacyjny zwierzęcia,
  • jego imię,
  • informacje o płci,
  • księdze hodowanej do której wpisane jest zwierzę,
  • określa rasę zwierzęcia,
  • prezentuje rodowód,
  • wyniki oceny wartości użytkowej lub/i genetycznej,
  • informacje o wadach genetycznych,
  • a także dane hodowcy i właściciela zwierzęcia.

⇒ Do dnia 09 sierpnia 2021 r. obowiązują  dokumenty  zgodne  ze  wzorem  określonym w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) 2017/717. 

⇒ Od dnia 10 sierpnia 2021 r. obowiązywać będą dokumenty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) 2021/761 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające wzory formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu.

Mając na uwadze aspekty proekologiczne Polska Federacja decyzją Prezydium postanowiła odejść od obecnej formy zabezpieczenia świadectw zootechnicznych poprzez laminowanie. Od 1 lipca 2021 roku świadectwa zootechniczne i potwierdzające pochodzenie będą uwierzytelniane i zabezpieczane tzw. suchą pieczęcią – tłoczoną każdorazowo na wydanym dokumencie. Zmiana ta podyktowana jest dbaniem o środowisko naturalne, bo wszyscy wiemy że folia jest materiałem trudnodegradowalnym oraz pozwoli to zaoszczędzić energię elektryczną zużywaną w procesie laminowania. 

Hodowca kupując zwierzęta bez świadectw zootechnicznych nie tylko nie ma informacji o ich pochodzeniu czy wartości użytkowej i genetycznej, ale również nie ma żadnej gwarancji, że nabywa czystorasowe zwierzęta hodowlane.    

Świadectwa zootechniczne wydawane są na wniosek hodowcy. Wnioski są dostępne na stronie internetowej PFHBiPM w zakładce pfhb.pl/hodowla/dokumenty. Służymy pomocą w naszych siedzibach na terenie całego kraju pfhb.pl/hodowla/kontakt

Kliknij aby powiększyć: