PFHBiPM
Aktualności

Zmiany w programie hodowlanym dla rasy polskiej czerwonej

| Hodowla

Celem programu hodowlanego dla rasy polskiej czerwonej jest utrzymanie populacji krów rasy polskiej czerwonej o dwukierunkowym typie użytkowania z zachowaniem charakterystycznych dla tej rodzimej rasy cech takich jak:

  • odporność na niekorzystne warunki środowiskowe,
  • odporność na choroby,
  • długowieczność,
  • dobre cechy macierzyńskie
  • oraz dobra płodność.

Zdecydowanie większa część populacji bydła polskiego czerwonego objęta jest programem ochrony zasobów genetycznych, dla której nadrzędnym celem jest zachowanie i ochrona puli genowej bydła polskiego czerwonego oraz charakterystycznych dla tej rasy odrębnych cech. Dla pozostałych zwierząt rasy polskiej czerwonej, które nie uczestniczą w programie ochrony zasobów genetycznych, realizowany jest program hodowlany, który zakłada doskonalenie cech mlecznych przy zachowaniu cech typowych dla ras mięsno-mlecznych.

Od lipca 2022 r. hodowcy bydła rasy polskiej czerwonej w doskonaleniu swych zwierząt będą mieli możliwość korzystania z genetyki wszystkich europejskich ras czerwonych, gdyż Decyzją MRiRW Nr 57/2022 z dnia 14 lipca 2022 r. został zatwierdzony nowy program hodowlany bydła rasy polskiej czerwonej, który daje taką możliwość.

Zmiany w programie dotyczą głównie zasad wpisu do ksiąg.

  • Do polskich ksiąg hodowlanych będzie można wpisać potomstwo urodzone z kojarzenia zwierząt rasy polskiej czerwonej z bydłem wszystkich ras europejskich czerwonych.
  • Wprowadzone zostały także limity udziału genów innych ras u zwierząt wpisywanych do polskiej księgi, co jest dokładnie opisane w zaktualizowanym programie hodowlanym dostępnym na stronie internetowej pfhb.pl w zakładce Hodowla. [pfhb.pl/hodowla/zadania/programy-hodowlane]
  • Z kolei zaimportowane do Polski czystorasowe zwierzęta będą miały pozostawioną księgę nadaną im w kraju pochodzenia, co spowoduje zachowanie ciągłości wpisu zwierząt do ksiąg.

Zmiany w programie hodowlanym bydła rasy polskiej czerwonej są miedzy innymi konsekwencją zaprzestania realizowania przez Polską Federację programu hodowlanego bydła rasy szwedzkiej czerwonej, czyli zakończenia wpisu do polskiej księgi bydła tej rasy. Hodowcy posiadający bydło rasy szwedzkiej czerwonej użytkowali je głównie do celów krzyżowania międzyrasowego. Importowane nasienie buhajów rasy szwedzkiej czerwonej w większości nie było stosowane do inseminacji samic tej rasy, co spowodowało, że księga nie rozwijała się i pozostawała w stagnacji.

Umożliwienie korzystania w części doskonalonej populacji bydła rasy polskiej czerwonej z genetyki wszystkich europejskich ras czerwonych wpłynie na rozwój polskiej księgi dla rasy polskiej czerwonej przy równoczesnym zachowaniu równorzędnego traktowania tych ras. Zmiany w programach hodowlanych, przed ich wprowadzeniem były skrupulatnie analizowane i konsultowane z hodowcami, którzy dostrzegają wiele korzyści z tych zmian.