PFHBiPM
Aktualności

Załamanie na GDT

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Po trwającym od sierpnia bieżącego roku okresie wzrostu notowań na nowozelandzkiej giełdzie Global Dairy Trade, pod koniec grudnia odnotowano spadek cen oferowanych produktów mleczarskich. Ogólny indeks cenowy spadł o 1,5%. Średnia cena ukształtowała się na poziomie 4 236 USD

Ujemny indeks przełożył się na spadek notowań jednego oferowanego produktu, a mianowicie pełnego mleka w proszku. Ceny pozostałych oferowanych kategorii produktów odnotowały wzrost, z czego największy dotyczył laktozy i masła.

 Wyniki ostatniej sesji w dniu 21 grudnia 2021 roku:

  • Laktoza +3,7% - cena 1 390 USD/t
  • Masło +1,0% - cena 5 851 USD/t
  • Bezwodny tłuszcz mleczny +0,9% - cena 6 724 USD/t
  • Odtłuszczone mleko w proszku +0,6% - cena 3 745 USD/t
  • Ser Cheddar +0,5% - cena 5 241 USD/t
  • Pełne mleko w proszku -3,3% - cena 3 867 USD/t
  • Maślanka w proszku – nie była oferowana
  • Serwatka w proszku – nie była oferowana   

Na polskim rynku na chwilę obecną nadal utrzymuje się trend wzrostowy. Zgodnie z danymi GUS, cna mleka w listopadzie wynosiła 173,64 zł/hl i była o 6,0% wyższa niż w październiku bieżącego roku oraz o 15,8% wyższa niż w listopadzie 2020 roku.