PFHBiPM
Aktualności

Zakresy IE dla najlepszych buhajów, krów i jałówek z sezonu grudniowego 2020

CGen | | Hodowla

Wartości Indeksu Ekonomicznego (IE) są obliczane na podstawie wartości hodowlanych, które zwierzę otrzymuje w danym sezonie oceny. Wpływa to na zakres wartości IE obserwowany w poszczególnych sezonach oceny.

Aktualne wartości IE osiągnięte w grudniowym sezonie oceny zostały przedstawione w artykule "Indeks Ekonomiczny - analiza oceny z grudnia 2020" w lutowym wydaniu czasopisma "Hodowla i Chów Bydła". Analiza obejmuje informacje o zakresach IE dla buhajów (dla setki najlepszych i tych, które są dostępne dla polskiego hodowcy) oraz krów (z uwzględnieniem charakterystyki stad krów). Nie zabrakło także analizy najlepszej setki jałówek z oceną genomową - obejmującej ojców jałówek z najwyższym IE, hodowców najbardziej ekonomicznych jałówek oraz wylistowanie województw, z których pochodzą najlepsze pod względem IE jałówki. Wspomniane analizy zostały przygotowane osobno dla odmiany czarno-białej i czerwono-białej bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Zapraszamy do lektury!