PFHBiPM
Aktualności

Zakończony nabór na dopłaty do nawozów

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Do dnia 31 maja 2022 roku można było składać wnioski o dopłaty do zakupu nawozów. Na ten cel rząd przeznaczył 3,9 mld zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że o dopłaty wpłynęło 426 tys. wniosków. Obecnie trwa ich weryfikacja.

Termin na złożenie wniosku początkowo został wyznaczony na 16 maja, ale Minister Rolnictwa wydłużył go do końca maja. Wnioski były przyjmowane tylko w formie papierowej, po wcześniejszym złożeniu wnioski o dopłaty bezpośrednie.

Wysokość wsparcia może być wyliczona na dwa sposoby:

  • dla upraw rolnych (nie więcej niż 50 ha) wynosi 500 zł na 1 ha, dla łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych 250 zł na 1 ha;
  • może być również wyliczona na podstawie ubiegłorocznych faktur zakupu nawozów. W tym wypadku wysokość wypłaty będzie stanowiła różnica między ceną nawozu za ubiegły rok a ceną zakupu w tym roku.   

Nie jest jeszcze znany termin wypłacania dopłat do zakupu nawozów.

Jednocześnie z wnioskami nawozowymi przyjmowane były wnioski o dopłaty bezpośrednie, które można było składać tylko w formie elektronicznej. Do końca maja wpłynęło 1 mln 255 tys. wniosków, to jest 98,5% wielkości z ubiegłego roku.

Od połowy października przewidziane jest wypłacanie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Ich wysokość będzie znana dopiero po 30 września, gdy Europejski Bank Centralny ogłosi kurs wymiany EUR/PLN, a Minister Rolnictwa określi stawki dopłat.