PFHBiPM
Aktualności

Z wizytą u VikingGenetics

| Informacje

Przedstawiciele Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, na zaproszenie największej firmy hodowlanej w Danii – VikingGenetics. złożyli wizytę w siedzibie instytucji.

Program wizyty przygotowany przez firmę prezentował wachlarz aktywności, jakie VikingGenetics podejmuje w ramach zbierania danych fenotypowych, prowadzenia oceny wartości hodowlanej, dobrostanu zwierząt, innowacyjności oraz holistycznego spojrzenia na hodowcę i hodowlę bydła.

Wizytę w Danii można podzielić na dwie główne części: biurową i terenową. W części biurowej delegacja miała możliwość zapoznać się ze specyfiką hodowli w krajach nordyckich, strukturą populacji, historią gromadzenia danych oraz indeksami selekcyjnymi wykorzystywanymi w hodowli.

W ramach części terenowej przedstawiciele PFHBiPM zobaczyli nowoczesne gospodarstwo z 450 krowami. Na fermie zainstalowano kamery 3D, które mierzą dzienny pobór paszy każdego zwierzęcia. Kamery 3D zawieszone są na wysokości około 4 metrów nad głowami zwierząt, a w określonych odcinkach czasu szerokokątna kamera wykonuje zdjęcie grzbietów zwierząt podchodzących do stołu paszowego i samego stołu paszowego przed i po posiłku zwierzęcia. Wykorzystując sztuczną inteligencję system rozpoznaje krowę na podstawie zdjęcia grzbietu i kubatury ciała oraz oblicza objętość spożytej paszy na podstawie zeskanowanej powierzchni pobranej paszy. Wyniki te są łączone z dzienną wydajnością mleczną krów, które wchodzą do robota udojowego.

W trakcie całej wizyty podkreślano znaczenie dobrostanu zwierząt jako klucza do zrównoważonego rolnictwa pod względem ekonomicznym i klimatycznym.

Więcej o naszej wizycie w Danii przeczytacie na łamach najnowszego numeru „Hodowla i Chów Bydła”. Zachęcamy do lektury!