PFHBiPM
Aktualności

XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale

Andrzej Kruk | | 2021

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią w dniach 26-27 czerwca 2021r. w Boguchwale odbyła się  XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Dni Otwarte Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na ringu rywalizowało 19 hodowców z 12 powiatów województwa podkarpackiego. Zwierzęta zaprezentowano w siedmiu kategoriach: jałowice cielne PHF- HO i RW, krowy pierwiastki PHF- HO i RW, krowy  w II laktacji PHF- HO i RW, krowy III laktacja i starsze PHF- HO i RW, krowy  rasy SM , krowy rasy RP i krowy rasy BG, łącznie 40 sztuk zwierząt. Oceny zwierząt dokonała komisja w składzie: Grzegorz Przyjemski – sędzia główny w asyście Franciszka Kagana – wiceprezesa  Podkarpackiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka w Rzeszowie.  Duży sukces na tegorocznej Wystawie odniósł Pan Marek Pankiewicz z Majdanu Lipowieckiego, który zdobył tytuł czempiona i wiceczempiona w kategorii krów pierwiastek oraz wiceczempiona w kategorii krów w II laktacji. Superczempionem  tegorocznej   wystawy została krowa Wizab PL005388608527 z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Sp. z o.o. w Chorzelowie - po  francuskim, buhaju Jarold.

Młodzi  hodowcy zaprezentowali cieliczki różnych ras pochodzące po buhajach polskich i zagranicznych używanych na terenie Podkarpacia. Konkurs przyniósł bardzo duże zainteresowanie wśród rówieśników, młodych hodowców innych gatunków zwierząt a także licznie zgromadzonej publiczności. Dzieci profesjonalnie przygotowały 13 sztuk cieląt, z których w przyszłości wyrosną piękne, wydajne krowy co zapewne przyczyni się do rozwój hodowli na Podkarpaciu.

Poniżej wyróżnione zwierzęta w poszczególnych kategoriach:

Jałówki cielne rasy PHF-HO i RW

PL005454003607    MALAGA

PL005484756931    GRYKA

   GR Trałka Stanisław, Brzeziny

    RWKS im. A. Paśki, Dębno  

 CZEMPION

WICECZEMPION

Krowy pierwiastki rasy PHF-HO i RW

PL005374865224   ZJAWA

PL005374865255   LIMA 1

GR Pankiewicz Marek, Majdan Lipowiecki

GR Pankiewicz Marek, Majdan Lipowiecki     

CZEMPION

WICECZEMPION

Krowy w II laktacji rasy PHF-HO i RW

PL005388608527   WIZAB

PL005357855983   LASOTKA

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów

GR Pankiewicz Marek, Majdan Lipowiecki             

CZEMPION  SUPERCZEMPION

WICECZEMPION

Krowy w III laktacji i starsze rasy PHF-HO i RW

PL005359222295   MYSZKA

PL005322510688   KASA

GR Trałka Stanisław, Brzeziny

ZD IZ PIB Spółka z o.o. Chorzelów

CZEMPION

WICECZEMPION

Krowy rasy SM

PL005233957251   KAMA

PL005318946996   CEBULA

GR Szafran Zdzisław, Bzianka

ZD IZ PIB Sp. z o.o. Odrzechowa

CZEMPION

WICECZEMPION

Krowy rasy RP

PL005389026795   BERA

PL005295520066   BAJKA

Kuśnierz Tadeusz, Nowy Borek          

UJKT Kuśnierz Marek, Zalesie

CZEMPION

WICECZEMPION