PFHBiPM
Aktualności

XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach – relacja

Grzegorz Machała | | Łódzki ZHB

W dniach 22–23 czerwca 2019 roku w Bratoszewicach odbyła się XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. W wystawie swój dorobek hodowlany zaprezentowało 23 hodowców z woj. łódzkiego.

Zwierzęta do wystawy przygotowane zostały przez serwis pielęgnacyjny PFHBiPM oraz samych hodowców.  W wystawie zaprezentowano łącznie 70 sztuk, w tym krowy – 25 szt. i jałowice – 45 szt.

Sędzią głównym wystawy był Krystian Korytkowski, asystentem Zdzisławem Szewczykiem. Superczempionem wystawy w kategorii krów została krowa o Nr kat. 24. – PL005404513187 będąca własnością OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka. Superczempionem w kategorii jałowic została jałówka o Nr kat. 114. – PL005408395444 będąca własnością GR Tomasz Kocięba, Kolonia Łaznów. 

W drugim dniu wystawy oprócz prezentacji superczempionów i czempionów odbyły się:
– Konkurs Młodego Hodowcy, w którym zaprezentowało się 11 cieliczek będących własnością dzieci hodowców, które zostały nagrodzone upominkami. 
– uroczystość 25-lecia Łódzkiego Związku Hodowców Bydła.

Podsumowując XXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach przyciągnęła dużo więcej hodowców niż w poprzednich latach i cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Duże znaczenie w organizacji wystawy miał fakt wsparcia projektu przez Fundusz Promocji Mleka.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Łódzki Związek Hodowców Bydła pragnie podziękować sędziemu głównemu p. Krystianowi Korytkowskiemu  oraz komisji oceniającej zwierzęta, hodowcom, pracownikom PFHBiPM Oddziału w Łodzi, oraz pracownikom ŁODR w Bratoszewicach za udział w organizacji tegorocznej wystawy.

 


Hodowcy prezentujący swój dorobek hodowlany

Lp. Hodowca Miejscowość Powiat Gmina
1 Henryk Bawej Rzędków ŁĘCZYCKI DASZYNA
2 Andrzej Dałek Bąków Dolny ŁOWICKI ZDUNY
3 GRH Michał Glonek Michałów TOMASZOWSKI ROKICINY
4 GR Andrzej Janiak Bilew ŁASKI SĘDZIEJOWICE
5 Michał Katarzyński Romartów ŁĘCZYCKI WITONIA
6 Tadeusz Kaźmierczak Osiny 27 ŁOWICKI KIERNOZIA
7 GR Wojciech Kaźmierczak Popów Głowieński ZGIERSKI GŁOWNO
8 GR Tomasz Kocięba Kol. Łaznów TOMASZOWSKI ROKICINY
9 Andrzej Klimkowski Złaków Borowy ŁOWICKI ZDUNY
10 GR Maciej Kraska Wilkowyja ŁASKI BUCZEK
11 Wojciech Kurzyński Romartów ŁĘCZYCKI WITONIA
12 Dariusz i Jan Lesiak Reczul SKIERNIEWICKI GŁUCHÓW
13 GR Daniel Matusiak Oraczew ŁĘCZYCKI WITONIA
14 GR Wiesław Niźnikowski Warszewice ZGIERSKI STRYKÓW
15 OHZ Dębołęka Sp. z o.o. Dębołęka SIERADZKI BRZEŹNIO
16 OHZ Dębołęka Sp. z o.o. Gosp. Dąbrówka Dąbrówka SIERADZKI SIERADZ
17 Zdzisław Prusinowski Anielin ZGIERSKI STRYKÓW
18 GR Tomasz i Janusz Rytych Bogusławice PIOTRKOWSKI WOLBÓRZ
19 GR Andrzej Smok Szczesie SIERADZKI BRĄSZEWICE
20 GR Marcin Świątnicki Michałow TOMASZOWSKI ROKICINY
21 GR RadosławWolski Poniatów SIERADZKI GOSZCZANÓW
22 Przemysław Workowski Łaźniki ŁOWICKI ZDUNY
23 Andrzej Wójcik Łaznowska Wola TOMASZOWSKI ROKICINY

W poszczególnych kategoriach krów i jałowic sukcesy osiągnęli:

Imię i Nazwisko Hodowcy / Nazwa Hodowli Numer katalogowy Nazwa / Numer identyfikacyjny zwierzęcia Tytuł
Krowy pierwiastki młodsze      
OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka 13 PL005398804384 czempion
GR Wojciech Kaźmierczak, Popów Głowieński 1 PL005345378043 wiceczempion
Krowy pierwiastki starsze      
OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka 16 PL005329809716 czempion
GR Radosław Wolski, Poniatów 18 PL005393604682 wiceczempion
Krowy w II laktacji      
OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka 24 PL005404513187 czempion
OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Gospod. Dąbrówka 22 PL005329807057 wiceczempion
GR Tomasz Kocięba, Kolonia Łaznów 21 PL005412049173 wiceczempion
Krowy w III i dalszych laktacjach      
OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka 47 PL005283373308 czempion
OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka 45 PL005269916598 wiceczempion
Jałowice I grupa wiekowa      
Zdzisław Prusinowski, Anielin 57 PL005326915342 czempion
Zdzisław Prusinowski, Anielin 53 PL005326915359 wiceczempion
Jałowice II grupa wiekowa      
GR Wiesław Niźnikowski, Warszewice 61 PL005398448625 czempion
Dariusz i Jan Lesiak, Reczul 60 PL005329269534 wiceczempion
Jałowice III grupa wiekowa      
GR Radosław Wolski, Poniatów 68 PL005362174512 czempion
GR Wiesław Niźnikowski, Warszewice 67 PL005398448526 wiceczempion
Jałowice IV grupa wiekowa      
GR Tomasz Kocięba, Kolonia Łaznów 74 PL005388911689 czempion
GR Andrzej Smok, Szczesie 78 PL005363164932 wiceczempion
Jałowice V grupa wiekowa      
GR Daniel Matusiak, Oraczew 86 PL005394450912 czempion
GR Radosław Wolski, Poniatów 82 PL005362174420 wiceczempion
Jałowice VI grupa wiekowa      
GR Radosław Wolski, Poniatów 92 PL005362174246 czempion
GR Marcin Świątnicki, Michałów 97 PL005367894729 Wiceczempion
Jałowice VII grupa wiekowa      
GR Tomasz Kocięba, Kolonia Łaznów 98 PL005388911450 czempion
GR Andrzej Wójcik, Łaznowska Wola 107 PL005364869911 Wiceczempion
GR Andrzej Janiak, Bilew 104 PL005325599680 Wiceczempion
Jałowice VIII grupa wiekowa      
GR Tomasz Kocięba, Kolonia Łaznów 114 PL005408395444 Czempion
GR Wojciech Kaźmierczak, Popów Głowieński 115 PL005346318345 Wiceczempion
GR Andrzej Wójcik, Łaznowska Wola 112 PL005364869720 Wiceczempion