PFHBiPM
Aktualności

XVIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne „Rozród zwierząt w dobie selekcji genomowej”

| Hodowla

Przedstawiciele Federacji poprowadzili zajęcia oraz wykłady w ramach XVIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjnego „Rozród zwierząt w dobie selekcji genomowej”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła PFHBiPM. 

Forum Zootechniczno-Weterynaryjne to cykliczne wydarzenie, które co roku gromadzi w Poznaniu praktyków, specjalistów i naukowców z dziedziny hodowli i chowu zwierząt gospodarskich. Tym razem głównym tematem warsztatów terenowych oraz obrad plenarnych był rozród zwierząt w dobie selekcji genomowej. 

Celem Forum jest prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu rozrodu zwierząt gospodarskich. Praktyczne i naukowe podejście umożliwia kompleksową analizę, dotyczącą tematyki hodowlanej i pozwala przedstawić kierunki rozwoju. Jest ona niezbędna do uzyskania lepszych efektów ekonomicznych i zwiększenia konkurencyjności gospodarstw.

W gronie uczestników znaleźli się specjaliści z zakresu programów hodowlanych, zarządzania stadem, zarządzania rozrodem, zbilansowanego żywienia, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie we wspomaganym rozrodzie.

Dobra płodność w parze z wysoką wydajnością

– Wydajność krów nie jest już najważniejsza. Chcemy postawić m.in. na zdrowotność krów, wykorzystanie paszy czy płodność – podkreślał Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM podczas XVIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjnego w Poznaniu.

– Oprócz komponentu środowiskowego takiego jak m.in. żywienie, płodność jest warunkowana także genetycznie. Choć odziedziczalność tej cechy jest stosunkowo niska, bo mieści się w przedziale 0,01–0,18, to jest wystarczająca do prowadzenia skutecznej pracy hodowlanej – mówił dr Sebastian Mucha z Centrum Genetycznego PFHBiPM.

Jak zwracał uwagę, w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce obserwujemy stabilny trend genetyczny dla cech płodności, przy jednoczesnym wzroście trendu dla cech produkcyjnych, pokroju, długowieczności oraz komórek somatycznych, tj. osiągnęliśmy duży postęp w produkcji przy zachowaniu płodność, która się nie pogorszyła. W swoim wystąpieniu ekspert mówił m.in. o korzyściach wynikających z oceny genomowej, pracach nad aktualizacją polskich indeksów selekcyjnych PF i IE oraz tzw. ocenie jednostopniowej, która ma w przyszłości zastąpić ocenę konwencjonalną i genomową.

– Postęp hodowlany w zakresie cech funkcjonalnych znacząco przyspieszyła selekcja genomowa w połączeniu z transferem zarodków – potwierdzał dr Mariusz Meller, wiceprezes zarządu SK Dobrzyniewo. Podczas spotkania w Poznaniu przedstawił najważniejsze wyniki w zakresie rozrodu SK w Dobrzyniewie, w którym hodowanych jest ok. 1000 krów o przeciętnej wydajności 13 342 kg mleka od krowy na rok. Jak zaznaczał, w jego opinii dzięki intensywnej i konsekwentnej pracy hodowlanej da się pogodzić dobre wyniki produkcyjne z bardzo dobrą płodnością krów.

Pracujemy dla hodowców

– Za ubiegłym roku polscy hodowcy uzyskali od krów pod oceną średnio 9150 kg mleka/krowy na rok. To lepszy wynik niż w Niemczech i Francji. W związku z tym, działająca przy PFHBiPM Rada Hodowlana, będzie zmieniać wagi w taki sposób, by wydajność mleczna krów nie była już najważniejsza. Chcemy postawić m.in. na zdrowotność krów, wykorzystanie paszy czy płodność – komentował Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM. 

Uzupełniał, że innym (działającym przy PFHBiPM) organem doradczym w zakresie optymalizacji realizacji programów hodowlanych bydła ras mlecznych jest Rada Programowa, w skład której zostali powołani hodowcy młodego pokolenia, tj. dr Mariusz Meller i Maciej Pohl.

– Pracujemy nad tym, żeby w tym roku przekazywać hodowcom informacje o wskaźniku pregnancy rate, a moim marzeniem jest dodatkowo rozbudowanie dostępnych danych o zagrożenie ze strony subklinicznej kwasicy żwacza – dodawał prezydent PFHBiPM.

Wśród prelegentów wystąpili: dr hab. Sebastian Mucha z Centrum Genetycznego, który poprowadził wykład pt. „Poprawa płodności krów w dobie selekcji genomowej” oraz Emilia Zawadzka, doradca hodowlany PFHBiPM, która zaprezentowała tematykę, dotyczącą oceny typu i budowy krowy w kontekście rozrodu.

Dzień przed obradami zorganizowane zostały warsztaty terenowe w najlepszych gospodarstwach, podczas których istniała możliwość konsultacji z hodowcami, żywieniowcami oraz lekarzami weterynarii o praktycznych aspektach rozrodu w stadzie. Hodowcy i lekarze weterynarii zaprezentowali rozwiązania stosowane w odwiedzanych gospodarstwach.

Organizatorem Forum w Poznaniu było Polskie Towarzystwo Zootechniczne i Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych oraz Sekcja Fizjologii i Patologii Świń Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych przy współpracy z UP w Poznaniu. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył prof. dr hab. Adam Cieślak z Katedry Żywienia Zwierząt UP w Poznaniu. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka objęła spotkanie honorowym patronatem. 

Więcej informacji o Forum dostępnych na stronie: https://forumzoowet.pl/