PFHBiPM
Aktualności

XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Pudliszki 2022

| Wystawy i targi o zasięgu wojewódzkim i regionalnym
2022-07-10 - 2022-07-10

miejsce: Pudliszki

W dniu 10.07.2022 roku odbyła się XIV Regionalna Wystawia Zwierząt Hodowlanych PUDLISZKI 2022 w Pudliszkach.

Komisja sędziowska w składzie: Dariusz Piątek – sędzia główny oraz Dominik Jagła – asystent sędziego, dokonała oceny 63 szt. jałówek oraz 10 szt. krów bydła mlecznego rasy PHF, które były prezentowane przez 21 hodowców z województwa wielkopolskiego.

Jak zawsze pięknym akcentem wystawy był konkurs odchowu cieliczek po buhajach z WCHiRZ w Poznaniu, które w liczbie 15 szt. były prowadzone i prezentowane przez dzieci hodowców.


Zwierzęta nagrodzone podczas XIV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych PUDLISZKI 2022.

Kategoria: Jałowice w wieku 7–8 miesięcy

NR KAT.

WYSTAWCA /HODOWCA

NUMER REJESTRACYJNY

OJCIEC
x OJCIEC MATKI

 

LOKATA

12

GR-H Czechnów sp. z o.o.

PL005427060859

ALTAZAZZLE
x REINO

Czempion

8

Artur Klupś

PL005443840602

DOC
x BABYLONE TY

Wiceczempion

 

Kategoria: Jałowice w wieku 9–10 miesięcy

NR KAT.

WYSTAWCA /HODOWCA

 

NUMER REJESTRACYJNY

OJCIEC
x OJCIEC MATKI

 

LOKATA

23

Artur Klupś

PL005443840527

DOC
x ROCKSTAR

Czempion

26

Michał Hądzlik, Roman Lipowczyk

PL005431605503

DANKO ZOOM
x SEMO GRD

Wiceczempion

 

Kategoria: Jałowice w wieku 11–12 miesięcy

NR KAT.

WYSTAWCA /HODOWCA

 

NUMER REJESTRACYJNY

OJCIEC
x OJCIEC MATKI

 

LOKATA

31

Artur Klupś

PL005443840442

DELTA LAMBDA
x DENVER

Czempion

30

Artur Klupś

PL005443840466

DOC
x ARTIST

Wiceczempion

 

Kategoria:  Jałowice w wieku13–14 miesięcy 

NR KAT.

WYSTAWCA /HODOWCA

 

NUMER REJESTRACYJNY

OJCIEC
x OJCIEC MATKI

 

LOKATA

58

Artur Klupś

PL005505558377

DELTA LAMBDA
x ASTONISHING

Czempion

 

Kategoria: Jałowice w wieku 15–17 miesięcy

NR KAT.

WYSTAWCA /HODOWCA

 

NUMER REJESTRACYJNY

OJCIEC
x OJCIEC MATKI

 

LOKATA

70

Artur Klupś

PL005505558292

PHARO
x IMPRESSION

Superczempion

73

Grzegorz Toporowicz

PL005422030536

ZONDA
x SANTANA

Wiceczempion

 

Kategoria: Krowy w I laktacji

NR KAT.

WYSTAWCA /HODOWCA

 

NUMER REJESTRACYJNY

OJCIEC
x OJCIEC MATKI

 

LOKATA

75

HZZ Osowa Sień sp. z o.o.

PL005457253900

MOZILLA
x CYRANO

Czempion

76

IZ-PIB Z-D Pawłowice

PL005435723265

MEGABIT
x SILVER

Wiceczempion

 

Kategoria: Krowy w II i dalszej laktacji

NR KAT.

WYSTAWCA /HODOWCA

 

NUMER REJESTRACYJNY

OJCIEC
x OJCIEC MATKI

 

LOKATA

86

GRH Żydowo sp. z o.o.

PL005406156160

CORDELLO
x ALTAPARDON

Superczempion

92

GRH Żydowo sp. z o.o.

PL005371672115

ALTAAMULET
x BRAWLER

Wiceczempion

 

Kategoria: Jałowice w wieku 2 miesięcy – Konkurs odchowu cieląt

L.P.

NR KAT.

WYSTAWCA

 

NUMER REJESTRACYJNY

LOKATA

1

96

Bożena Janowska

PL005421633981

 

2

98

Sławomir Strugała

PL005438124274

 

3

99

Adam Florkowski

PL005438863586

 

4

100

Tadeusz Waleński

PL005466118825

 

5

103

DominikGrześkowiak

PL005432610636

 

6

104

Marcin Maćkowiak

PL005497841952

 

7

105

Waldemar Głowacz

PL005453587825

 

8

106

GR Drzewce Hądzlik Lipowczyk

PL005442889398

 

9

107

Sławomir Chudy

PL005481887768

 

10

108

Bernard Kordus

PL005499613694

Czempion

11

109

Krystian Jakóbczak

PL005450113720

 

12

110

Łukasz Walerowicz

PL005507908804

 

13

111

Tomasz Cichy

PL005487377195

 

14

112

Leszek Płócienniczak

PL005483376352

 

15

113

Kacper Łączniak

PL005434615073

 

 

Plakat wystawy