PFHBiPM
Aktualności

XIII Walny Zjazd Delegatów PFHBiPM

Radosław Iwański | | Informacje

XIII Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka odbył się w dniach 26–27 kwietnia br.

Zjazd został zwołany prawidłowo za pośrednictwem listów poleconych. Na podstawie przesłanych przez Delegatów kart do głosowania ustalono, że w obradach drugiego dnia zjazdu na 111 uprawnionych Delegatów do głosowania wzięło udział 93 Delegatów (83,78% wszystkich uprawnionych do głosowania).

Delegacji zdecydowaną większością głosów (82 za, 10 przeciw i 1 wstrzymujący się) przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w latach 2019 i 2020.

Zdecydowaną większością głosów zatwierdzili sprawozdanie finansowe Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka za 2020 r. (83 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący się).

Delegaci PFHBiPM zdecydowaną większością głosów (74%) postanowili utrzymać w mocy Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego i odrzucić odwołanie od jego decyzji pana Rafała Stachury, prezesa Lubelskiego ZHBiPM. Pan Stachura jest zawieszony w prawach członka zarządu PFHBiPM do końca kadencji. Za utrzymaniem jego zawieszenie zagłosowało 69 Delegatów, 22 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Wszystkie uchwały XIII Walnego Zjazdu Delegatów PFHBiPM, które były przedmiotem obrad zostały przyjęte.