PFHBiPM
Aktualności

Wytyczne EDA dla interpretacji Dyrektywy (UE) 2019/904 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 VI 2109 dot. redukcji wpływu pewnych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Dokument zawiera wytyczne sektorowe, które proponują interpretację EDA dotyczących wymagań Dyrektywy Stosowania Tworzyw Sztucznych do Jednorazowego Użycia, która może być stosowana wobec produktów mlecznych. Jest nacelowana na dostarczenie wkładu w rozwój przyszłych przewodników Komisji UE, a także na poprawę zrozumienia Dyrektywy przez firmy mleczarskie. Ogólnym celem mogłoby być wsparcie przewodników UE, co gwarantuje legalną pewność i umożliwia zharmonizowane podejście dla jej wdrożenia w całej UE.

Celem tego dokumentu jest wyjaśnienie zakresu Dyrektywy oraz głównych odpowiednich definicji jak „tworzywa sztuczne”, „produkty z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku”, „pojemniki do żywności jednorazowego użytku”, „pojemniki z tworzyw sztucznych jednorazowego użycia do napojów”.

Szczegóły znajdą Państwo w poniższym załączniku.