PFHBiPM
Aktualności

Wyniki użytkowości rozpłodowej w populacji krów ocenianych w 2022 roku

| Ocena wartości użytkowej

Analiza wskaźników efektywności rozrodu daje odpowiedź, czy przebiega on prawidłowo, a nad jakimi jego elementami warto jeszcze popracować. Jednym z najważniejszych parametrów jest okres międzywycieleniowy i ocena jego długości, jako miary cielności i poziomu produkcji mlecznej. Natomiast wiek I-go wycielenia jest ważnym wyznacznikiem wydajności mleka szczególnie w czasie pierwszej laktacji.

Celem w rozrodzie bydła jest uzyskanie optymalnego okresu międzywycieleniowego, który zawiera się w przedziale 380-395 dni oraz okresu międzyciążowego który zawiera się w przedziale od 85-100 dni (źródło prof. Zygmunt Maciej Kowalski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie).

Wiek pierwszego wycielenia w 2022 r. wynosił 798 dni (–2 dni r/r), zaś długość okresu międzywycieleniowego stanowiła 422 dni (–4 dni r/r). Przeciętny okres międzyciążowy trwał 137 dni (–4 dni r/r). Średnia długość ciąży wyniosła 278.