PFHBiPM
Aktualności

Wyniki ostatniego próbnego doju na RW-1

Elżbieta Matuszewska | | Ocena wartości użytkowej

Tabela „Wyniki ostatniego próbnego doju na RW-1” widoczna na pierwszej stronie tego raportu wydaje się znajoma?

I słusznie, bo jest ona twórczą syntezą dwóch tabel, które znajdowały się w poprzedniej wersji raportu: „Skład mleka” oraz „Wyniki w trzech ostatnich próbach”. W rezultacie zawiera komplet informacji o wydajności krów, składzie produkowanego przez nie mleka w podziale na fazy laktacji. Dodatkowo znajduje się w niej informacja o liczbie krów z podwyższoną LKS w mleku, także w podziale na fazy laktacji.

Co jeszcze nowego w tej tabeli? Więcej szczegółów dotyczących modernizacji raportu w filmie: